מעודדים חשמל מאנרגיה מתחדשת

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק משק החשמל .

הצעת החוק אושרה בתמיכתם של 40 חברי כנסת וללא מתנגדים.

הצעת החוק אותה יזם ח"כ איתן ברושי קובעת  כי שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים יגבש תכנית רב שנתית לעניין ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת.

כמו כן, מוצע להקים ועדה בין-משרדית, שיכהנו בה עשרה חברים  נציגי משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, ותפקידה יהיה ליתן המלצות לשר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בעניין ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת.

יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ איתן כבל: הצעת החוק פרי יוזמתו של איתן ברושי נועדה לקדם ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת וללא פגיעה בסביבה. הממשלה קבעה את היקף אחוז צריכת החשמל בשנים עתידיות. הצעת החוק נועדה לחייב את שר התשתיות להציג תכנית רב שנתית ליישום החלטת הממשלה.

בנוסף קובעת ההצעה הקמת ועדה בין משרדית לנושא זה.

ח"כ איתן ברושי: הקושי העיקרי היה לחבר בין משרדי ממשלה ממושבי באופוזיציה. בסופו של דבר הגענו לחוק. יש יעדים שמהמשלה קבעה, תכנית רב שנתית, ועדה להסרת חסמים ולדיווח לוועדת הכלכלה.

גיל שפר,
0 תגובות