מה כוללת הבטחת הכנסה?

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 50) (הכנסה שמקורה בתמיכה כספית).

מוצע לקבוע כי לעניין חוק הבטחת הכנסה יובאו בחשבון הכנסות מכל תמיכה כספית קבועה, שניתנת במחזוריות ובאופן מתמשך, וזאת בלא הבחנה לאילו מטרות היא ניתנת, לרבות תשלומי מזונות או תמיכה לצרכי סיוע, אך לקבוע חלק מסכום הכנסה כאמור שלא יובא בחשבון (דיסריגארד).

עוד קובעת הצעת החוק כי  תמיכה המתקבלת מבני משפחה עד 3000 ₪ לבודד או כ 4500 ₪ לזוג או להורה לא תחושב במסגרת חישוב ההכנסות לקבלת תמיכה.

ח"כ איציק שמולי: הצעת החוק היא טובה כי היא מסייעת לשכבה המוחלשת ביותר מקבלי אבטחת הכנסה. ההכנסה שמובאת בחשבון שממנה יוכל לקבל יותר ולא לאבד את זכויותיו עולה. אבל לצערי החוק הזה הוא פירורים.

ח"כ עיסאווי פריג': אני מבקש שהאוצר יסביר איך מחשבים את זה, אם אני נותן הוראת קבע לאבא שלי זה נחשב תמיכה מחזורית?  הגשת הצעת חוק ממשלתיות בצורה כזו היא זלזול מוחלט.

ח"כ עבדאללה אבו מערוף: כתוב במפורש בחוק החוק בא להחמיר ולא להטיב וזאת בגלל פסקי דין של בג"צ. היות ובית המשפט קבע שזה עוול, בא החוק לעקוף את בית המשפט וקובע שגם תמיכה לשכירות דירה נחשבת הכנסה. אני קורא להצביע נגד כי זה בא לעשות עוד רע לאנשים נזקקים.

ח"כ עבד אל חכים חאג' יחיא: החוק הזה יבטל את האפשרות של תמיכה או מתן צדקה. המשמעות היא שמי יתרום יפגע ביכולת של מקבל הקבצה לקבל את הקצבה או את המזונות. זה חוק רע

הצעת החוק אושרה בתמיכתם של 52 חברי כנסת, 9 חברי כנסת התנגדו ואחד נמנע

הצעת החוק תועבר לוועדת העבודה הרווחה והבריאות להכנתה לקריאה שניה ושלישית

 

שירי דנון,
0 תגובות