הצעת חוק הגנת הילדים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת הילדים).

הצעת החוק אושרה בתמיכתם של 47 חברי כנסת וללא מתנגדים

החוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), קובע הסדר מיוחד לעניין חקירה והעדת ילדים שטרם מלאו להם 14 שנים בעבירות מין ובעבירות אלימות בתוך המשפחה.

הצעת החוק מסדירה את נוכחות חוקר הילדים במהלך מתן עדותו של הילד בבית המשפט. ומאפשרת לילד נוכחות מלווה לבחירתו במהלך עדותו, אלא אם הורה בית המשפט אחרת.

הצעת החוק אותה יזמה ח"כ יפעת שאשא ביטון מקשת לקבוע כי בית המשפט ישמע את עדותו של הקטין ברציפות, תתאפשר הגבלת משך החקירה הנגדית והתאמתה להבנתו של הילד, וכן מוצע לקבוע כי אסורה חקירה נגדית של הילד ישירות על ידי הנאשם, אלא רק באמצעות סנגורו. מוצעות הוראות דומות בחוק לתיקון סדרי דין (חקירת עדים) לעניין עדותם של קטינים גם אם מלאו להם 14 שנים, בעבירות חמורות.

כמו כן, מוצע לעגן את החובה להקצות חדר או מקום להמתנה לקטינים לפני עדותם בבית המשפט.

ח"כ יפעת שאשא ביטון יוזמת הצעת החוק אמרה שהמטרה היא שיותר ילידם יוכלו להגיע ולהעיד בבית המשפט כדי שנוכל למצות את הדין עם הפוגעים. הצעת החוק היא פרי של ליווי את המשפחות השונות שילידיהן נפגעו ובעיקר בני משפחת רייניץ. המחקר של רונית צור נתן לנו את הגב המקצועי. משפחת רייניץ אתם הגיבורים האמתיים של הסיפור, הבן שלכם גיבור חברתי אמיתי, הוא עשה את המהלך, יצא כנגד כולם כדי להציל את האחים והחברים שלו. אני רוצה שתגידו לו שהוא הגיבור של כולנו.

גיל שפר,
0 תגובות