216 דקות פרסום ביממה

 הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. הצעת החוק אושרה בתמיכתם של 31 חברי כנסת, 9 חברי כנסת התנגדו וחבר כנסת אחד נמנע

הצעת החוק של ח"כ מיקי זוהר, וחברי וחברות כנסת נוספים, מתקנת את חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו באשר לזמן תשירי פרסומות ברדיו המקומי.

כיום רשאיות תחנות הרדיו האזורי לשדר פרסומות בהיקף של 9 דקות בשעה, בעוד הרשות השנייה מוסמכת לשנות את ההיקף בתנאי שהממוצע לא יעלה על 9 דקות בשעה, כלומר מקסימום של 216 דקות פרסום ביממה. הצעת החוק קובעת כי הפרסום יהיה כך שהממוצע של 9 דקות בשעה יחושב לפי בסיס חודשי ולא יומי.

יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ איתן כבל הצעת החוק כ]י שהונחה במקור לא היה סיכוי להעביר אותה. הוועדה הצליחה לשכנע גם את המציעים לשנות את ההצעה ובהתאם לכך אישרנו אותה. היא ראויה טובה ונכונה ועושה סדר בשוק

שרית כהן,
0 תגובות