גם יתומים נפגעי תאונות עבודה

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי. הצעת החוק אושרה בתמיכתם של 42 חברי כנסת וללא מתנגדים

הצעת החוק של חברי הכנסת משה גפני, אורי מקלב, יעקב אשר (יהדות התורה), יו"ר הוועדה אלי אלאלוף (כולנו) וחברי כנסת נוספים מכל סיעות הבית, קובעת כי גם יתומים לנפגעי תאונות עבודה יוכלו לקבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי עד שיגיעו לגיל 20, ולא עד גיל 18 בלבד, כפי שקבוע כיום בחוק. זאת בתנאי שאותם יתומים הם תלמידים במוסד להשכלה גבוהה, או שהם תלמידי ישיבה.

עלות הצעת החוק: מיליון שקלים בשנה.

עם יישום החוק מצטרפים יתומים לנפגעי תאונות עבודה, ליתומים המקבלים קצבת שאירים כתוצאה מנסיבות אחרות, אשר חוק שחוקק לפני כשנתיים קבע כי הם זכאים להמשיך לקבל קצבה עד גיל 20 בתנאי שילמדו במוסד להשכלה גבוהה או בישיבה.

הקצבאות יינתנו רטרואקטיבית מה-1 ביולי 2017, אך בשל היערכויות שונות, התשלום הראשון יינתן ב-1 בינואר 2018.

דדי שי,
0 תגובות