פיצול בתים ליחידה נפרדת

ועדת הרפורמות בראשות ח"כ רחל עזריה הסדירה, לראשונה בחקיקה, את התנאים להמרת שטחי שירות בבתים צמודי קרקע לשטח עיקרי, במסגרת פיצולם כיחידת דיור נפרדת. התנאים הוסדרו במסגרת ריביזיה על הצעת החוק לתיקון חוק התכנון והבנייה (תיקון- פיצול דירות) שעברה בוועדה בשבוע שעבר.

בדיון האחרון בהצעת החוק התקבלה בקשתו של ח"כ דוד ביטן לאפשר המרת שטחי שירות בבתים פרטיים לצורך פיצול דירה. 

לבקשת משרד המשפטים, כונס דיון נוסף להסדרת התנאים להמרת השטח. במהלך הדיון הביעה אפרת ברנד ממנהל התכנון חשש כי קביעה כללית מידי לפיה מותר להמיר שטחי שירות לצורך פיצול דירות תאפשר שימוש בשטחים שאינם ראויים למגורים לצורך הפיצול, כגון מחסנים, חניות וכו'. ח"כ ביטן הבהיר כי החוק מתייחס לחללים הראויים למגורים וגם קובע גודל מינימלי ליחידה המפוצלת (45 מ"ר), שאינו מאפשר בנייה של יחידות דיור 'מאולתרות' שאינן ראויות למגורים. 

במהלך הדיון הוחלט, בהסכמת משרדי הממשלה והשלטון המקומי, כי בעת הפיצול ניתן יהיה להפוך עד 60 מ"ר המוגדר כמרתף לשטח עיקרי לצורך בניית היחידה הנוספת. כמו כן נקבע כי ניתן יהיה לעשות שימוש גם בשטח המוגדר כמחסן, במגבלה של עד 7.5 מ' בלבד וזאת בתנאי שכלל ההמרה של שטחי השירות אינה עולה על 60 מ"ר. בגין המרת שטחי שירות יגבה מבעל הנכס היטל השבחה רגיל. כמו כן הוחלט שגרם מדרגות לא ייכלל בסך השטח המינימלי של הדירה המפוצלת. תנאי ההמרה, כמו גם כלל הוראות החוק לפיצול דירות יחולו על בתים צמודי קרקע שגודלם הכולל עולה על 120 מ"ר ולא על בנייה רוויה, מושבים וקיבוצים.

יו"ר הוועדה ח"כ רחל עזריה אמרה בהתייחס לתיקון: "מדובר בשטחים בנויים, ככל הנראה בסדרי גודל עצומים, שעומדים היום ריקים בגלל חקיקה שאינה מותאמת למציאות המשתנה. דירות שיבנו במקום אותם מרתפים ובתנאי שאלה ראויים למגורים, יוכלו לשמש בעתיד למגורים של עשרות אלפי זוגות צעירים, סטודנטים ואוכלוסיות נוספות וימלאו את שוק השכירות".

שגית לוי,
0 תגובות