בהר הבית נרצחו לפני המגנומטרים

בואו נדבר רגע ברצינות.
הידיים שלכם על ההגה. אתם המחליטים. היה פיגוע בהר הבית, סגרתם את ההר וכפשרה שתאפשר פתיחה מחדש שלו הצבתם מגנומטרים. 
נניח שאתם יודעים די בוודאות ששלושה אנשים יירצחו כנקמה. מה תעשו? תתקפלו?
לכאורה, כן. חיי אדם חשובים בהרבה מאיזה כבוד לאומי מדומיין.

אבל האם הוא מדומיין? חשבו מה המסר שמתקבל אם איומים באלימות גורמים לממשלות להתקפל. המסר הוא שהאלימות מנצחת. ולפיכך המסר הוא שיש לנקוט עוד אלימות. הרי תירוצים יש, היו ויהיו. כזכור, השוטרים בהר הבית נרצחו לפני סיפור המגנומטרים. ולעומת זאת אם ניכר שהאלימות אינה משיגה כל תוצאות חיוביות, היא שוככת בסופו של דבר. גם למשוגעים יש היגיון. זוכרים את גל הטרור שהכה בנו לא מזמן? הרבה מדי אנשים מתו ונפצעו בו, אבל כיוון שהפלסטינים ראו שאין בו תוחלת, הוא דעך.

כך שלעמידה על עקרונות של אי-התקפלות בפני איומים באלימות, גם אם היא גובה מחיר דמים בטווח הקצר, יש בסופו של דבר ערך חיובי בטווח הארוך. לא שאני מצפה מהשב"כ, שעוסק אך ורק בטווח הקצר, לשקלל את זה. בשביל זה בדיוק יש לנו ממשלה.

הלל גרשוני,
0 תגובות