"גברים ערבים יכולים להציג דוחות לא אמת"

בעקבות החלטת המשפט העליון, לפיה אימהות יישאו במזונות ילדיהן, רפאה ענבתאווי - מנכ"לית עמותת "כיאן" (ארגון פמינסטי ערבי) אומרת: "אין ספק כי מדובר בפסיקה דרמטית שאנו ב- "כיאן", כארגון ערבי פמיניסטי, איננו מסכימות עם התוצאה אליה היא מובילה בפועל ומזהירות מההשלכות השליליות שעלולות לקרות הן לילדים והן לאימהות.

היינו מסכימות עקרונית עם פסיקה זו אילו הייתה מובטחת חלוקת נטל הוגנת ושוויונית ואילו הייתה מובטחת טובת הילד בהתאם למכלול הנסיבות והעניין ואילו היינו חיים במציאות שבה יש שוויון בכל הקשור לדיני אישיות בכלל ומשמורת ומזונות בפרט.

בנוסף, בין המציאות המתוארת בפסיקה והמציאות בפועל הדרך עדיין ארוכה. כך שסוגיית המשמורת המשותפת באופן מלא, גם אם היא נראית לכאורה שוויונית, עדיין הנטל ברובו הוא נחלתה של האם ורוב המשימות והאחריות ההורית נופלת על האם, הן בתקופת הנישואין והן לאחר הגירושין.

הוסף לכך כי הנשים ברובן, בייחוד אלו הערביות, מתקיימות לרוב משכר של משרה ממשלתית (חינוך, סיעוד, וכו') או משרות ברשויות המקומיות ואחרות  שהמשכורת שלהן מדווחות לרשויות המס, בעוד שיותר גברים מנשים מנהלים עסקים עצמאיים המאפשרים להם להעלים מס ולהציג דוחות לא אמת, דבר שקשה לאשה להוכיח.

יש לזכור כי פסיקה כאמור מתקבלת על רקע קיומה של מציאות לא שוויונית, כך שאם מוספים תוצאות הפסיקה החדשה לחוסר השוויון הקיים לרעתן של נשים הפער הקיים והאפליה עוד יתעצמו!

יחד עם זאת, אנו מביעות הסתייגות מניסיון לקדם פסיקה זו ולבסס אותה בחקיקה, מהטעמים שהקדמנו וכן מחשש כי חקיקה כאמור תוביל קרוב לוודאי לתוצאות הפוכות והיא תמנע נשים גרושות מלרצות להשתלב בשוק העבודה ונמצא עוד ועוד נשים נפלטות למעגל האבטלה או האבטלה הסמויה. אנו מאמינות שצריך להוביל לשווין בדיני אישיות באופן כוללני ולא להסתפק בשינויים נקודתיים".

שאדי סרסור,
0 תגובות