להרחיב את מספר ימי החופשה

פורום ועדי ההורים היישוביים ממשיך לפעול למען התאמת לוח החופשות בבתי הספר ללוח החופשות במשק.

בפורום קוראים להרחיב את מספר ימי החופשה במשק ולצמצם את מספר ימי החופשה במערכת החינוך. 

הם טוענים שבכך ההורים והילדים יהיו יותר ביחד.

עוד הם קוראים לכך שהכל ייעשה בהסכמה ובשותפות עם המורים - תוך חיזוק מעמדם ולא על חשבונם (ויש הצעות יצירתיות לשם כך).

גילי שביט,
0 תגובות