שקיפות כספית ברשויות המקומיות

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שניסחנו ביחד עם חברת הכנסת סתיו שפיר בנושא שקיפות ההתנהלות הכספית ברשויות המקומיות.

הצעת החוק, כשתתקבל, תחייב את הרשויות המקומיות לפרסם באתרי האינטרנט שלהן מידע על הכספים הציבוריים שהן מנהלות, הכספים שלכם, ובין היתר: את תקציב העירייה, דו"חות כספיים רבעוניים, חצי שנתיים ושנתיים, חוזים שהעירייה התקשרה בהם ופנקס החוזים של הרשות.

הצעת החוק נועדה להביא לכך שכל תושב יוכל לבחון באופן עצמאי את ההתנהלות הפיננסית של הרשות המקומית ולפקח פיקוח יעיל על אופן קבלת ההחלטות בה, כמו גם לחשוף התנהלות בלתי תקינה. הדבר צפוי להפחית את מספר בקשות חופש המידע שמוגשות לרשות, מה שיגרום גם להפחתה בעומס הקיים ממילא על העיריות.

כיום, בניגוד למשרדים ממשלתיים, אין שקיפות מספקת ברשויות המקומיות בכל הנוגע להתנהלותן הכספית, על אף שהן מהוות גוף שמשפיע ביותר על חייו של התושב, על חינוך ילדיו, על סביבתו הקרובה ביותר. הצעת החוק תשנה זאת, ואנו קוראים לכלל חברי הכנסת ולממשלה לתמוך בה, כשהיא תעלה להצבעה.

התנועה לאיכות השלטון,
0 תגובות