עוד פרשת שחיתות

פורסמו מסקנותיה של בדיקה שערך משרד מבקר המדינה בסוגיית פרשת מכל האמוניה במפרץ חיפה. הבדיקה העלתה את החשד לכך שעובדי ציבור שהיו מעורבים בבחינת עניין תעדוף החלופות לייבוא האמוניה, פעלו לכאורה באופן מוטה לטובת חברת "חיפה כימיקלים", תוך הוצאתם של אנשי מקצוע ובעלי תפקידים רלוונטיים במשרד להגנת הסביבה – מחוץ לתמונה.

בין עובדי הציבור הללו עלה שמו של מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ישראל דנציגר, שעל פי הבדיקה היה מעורב בצורה "משמעותית וחריגה" בנושא ובכך לא קיים את ההסדר למניעת ניגוד עניינים שנקבע לו באוגוסט 2015. מטרתו של ההסדר הייתה למנוע מדנציגר לעסוק בענייניה של חברת "כי"ל" - לקוחה של יצרנית האמוניה "חיפה כימיקילים" ומכאן שיש חשש כבד לכך שדנציגר פעל בניגוד עניינים ותוך מעורבות שיקולים זרים.

לאור החשדות החמורים נגד דנציגר, פנינו ליועץ המשפטי לממשלה וקראנו להשעייתו המיידית מתפקידו כמנכ"ל המשרד להגנת הסביבה. כמו כן קראנו ליועמ"ש להורות על פתיחת חקירה פלילית נגד המעורבים בפרשה. נחזור ונבהיר לנבחרי הציבור – חשדות פליליים בנושאי טוהר המידות לא יעברו בשתיקה.

התנועה לאיכות השלטון,
0 תגובות