חלוקת י"ם רק ברוב של 80 ח"כים

הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון - רוב מיוחס) של חברת הכנסת שולי מועלם רפאלי וקבוצת חברי הכנסת.

מוצע לשנות את הרוב הדרוש לשינוי הסעיף הקובע את שטח העיר ואוסר על העברת סמכויות המתייחסות לתחום ירושלים לגורם זר מרוב של 61 חברי כנסת ל-80 חברי כנסת.

חברת הכנסת שולי מועלם רפאלי יוזמת הצעת החוק: הצעת החוק נועדה לשמור על ירושלים בירת הנצח של עם ישראל. מדינת ישראל לא תאפשר הקמת מדינה פלסטינאית שבירתה ירושלים. תכניסו טוב לראש ירושלים היתה בירתו של העם היהודי ותישאר בירתו של העם היהודי לנצח נצחים. 3000 שנה לאחר שדוד המלך קבע את ירושלים את כבירותו של העם, זכינו לשוב אליה. בעבר היו שני ראשי ממשלה שניסו לחלק את ירושלים, לשמחתנו זה לא קרה. אמנם אין לכך ערובה שירושלים תונח על מזבח המו"מ. אסור להיות שאננים ולכן הסיעה מקדמת את החקיקה שתסכל את העברת ירושלים בהסדר מדיני.

בהתאם לניסיון העבר מוטלת עלינו החובה להגן על ירושלים מפני מהלכים עתידים אפשריים גם את כעת אין זה נראה לעין.

הצעת החוק מטרתה למנוע ויתורים במסגרת הסכמים מדינים. ירושלים אף עם לא תהיה על שולחן המו"מ.

השר לענייני ירושלים זאב אלקין: הצעת החוק יש לה מקום. היא מאוד חשובה, היא למעשה עושה דבר נכון לירושלים. החוק הקיים אמנם מקשה על חלוקת ירושלים אבל נכון היה ליזום א החוק הזה. אמנם בימי הממשלה הזו החוק לא נצרך אבל יש להגן על ירושלים גם לעתיד.

שר החינוך נפתלי בנט: זה אירוע משמעותי. זה לא סוד שממשלות ישראל, ברק אולמרט ולבני עמדו במרחק נגיעה מוויתור הריבונות על ירושלים ופה אנחנו מונעים את זה.

ח"כ ציפי לבני: לפני פחות מעשר שנים עמדתי בכותל כשראיתי את בני הצנחן נשבע אמונים למדינת ישראל. אם היו מביאים אותו להישבע בכפרים הנמצאים מעבר לגדר, היו אומרים שהשתגענו. אלו כפרים עם מאות אלפי פלסטינים אליהם לא נכנסת המשטרה, אליהם שר החינוך לא מגיע.

זו לא הצעת חוק ירושלים, זו הצעת חוק הכפרים, זו הצעה שתמנע מאתנו להיפרד מהפלסטינים.

לא לירושלים המוניציפלית מתפלל העם היהודי, אלא לירושלים האמתית. כבר היום לפי החוק הקיים צריך רוב של 61 ובנוסף משאל עם. אז למה עכשיו אתם מונעים מהעם את הזכות להביע את עמדתו.

במקום לפלג את העם, אנחנו מיעם לאחד את העם סיב ירושלים האמתית.

אמא שלי בקשה ממני לשמור על ירושלים, שתינו ידענו למה הכוונה, לירושלים שבלב של כל יהודית אוהבי ירושלים האמתית מבקשים שלווה ושלום.

ח"כ זחלקאה בקריאות מהאולם -  אתם חופרים בית קברות לשלום.

בעד הצעת החוק הצביעו 58 חברי כנסת ו 48 חברי כנסת התנגדו וחבר כנסת אחד נמנע

אורי רבינוביץ,
0 תגובות