חוק נסיעה משותפת - Carpool

הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק לעידוד נסיעה שיתופית של חברת הכנסת מרב מיכאלי.

מטרת תיקון זה היא לאפשר ולעודד נסיעה שיתופית ברכב פרטי שלא למטרת רווח, בו משתתפים הנהג והנוסעים בעלות הנסיעה.

נסיעה שיתופית היא אחת האפשרויות המקובלות כיום בעולם, באמצעותה נהגים ונוסעים מסייעים האחד לשני להפחית את עלויות הנסיעה ובעיקר את הוצאות הנסיעה היומיומיות מהבית לעבודה ובחזרה. לצד הערך החברתי-צרכני של הנסיעה השיתופית, יש תרומה רבה להקטנת העומס בכבישים, הפחתת ההוצאה הפרטית והלאומית על דלק, וצמצום זיהום אוויר.

בהצעת חוק זו הובא בחשבון גם הצורך בשמירה על תחרות הוגנת מול ענף המוניות ומוניות השירות. על כן, מוצע שלא לאפשר את הנסיעה השיתופית בנסיעות המתבצעות בתוך העיר וכן בנסיעות מנמל התעופה בן-גוריון או אליו.

התיקון המוצע נועד להפוך את הנסיעה השיתופית לחוקית, תוך הגבלתה למטרות התיקון בדבר הגבלת התמורה בגין הנסיעה לעלותה.

לפיכך מוצע להסמיך את שר התחבורה והבטיחות בדרכים להתקין תקנות לעניין הסעת נוסעים בנסיעה שיתופית ברכב פרטי בדרכים בין-עירוניות שלא למטרות רווח, כשהנהג והנוסעים משתתפים בעלות הנסיעה, ובלבד שהשתתפות הנוסעים בהוצאות הנסיעה לא תעלה על עלות הנסיעה הכוללת, ונקודת המוצע או היעד אינם נמל התעופה בן גוריון. כמו כן, וכדי לעודד נסיעה שיתופית, מוצע לקבוע כי השתתפות בעלות נסיעה שיתופית לא תיחשב כהכנסה.

בעד הצעת החוק הצביעו 21 חברי כנסת ולא היו מתנגדים.

הצעת החוק תועבר לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה ראשונה.

 

הראל לב,
0 תגובות