סמכות אכיפה גם בחניון פרטי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (רכב העומד במקום המשמש את הציבור), של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי וקבוצת חברי הכנסת

להצעת החוק הוצמדה הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (סמכות אכיפה בחניונים פרטיים), התשע"ז-2017 , פ/4319 של חבר הכנסת יעקב פרי וקבוצת חברי הכנסת

החוק היום קובע כי שוטר מוסמך לתת קנס או להורות על גרירת רכב מפריע רק כאשר הרכב נמצא על דרך כהגדרתה בחוק.

מוצע כי העמדת רכב או החנייתו, במקום המשמש את הציבור אף אם אינו דרך, באופן המגביל או החוסם מעבר כלי רכב אחר, תיחשב כעבירת תעבורה שתאפשר לשוטר להפעיל שיקול דעתו לעניין גרירת רכב החוסם מעבר כלי רכב אחר והשוטר יוסמך לתת קנס או להורות על הרחקתו או גרירתו של הרכב.

ח"כ מיכאל מלכיאלי היום המשטרה לא יכולה לסייע במקרה שהרכב החוסם נמצא בשטח פרטי כמו בחניון של סופר.

בעד הצעת החוק פ/3828, הצביעו 21 חברי כנסת ולא היו מתנגדים

בעד הצעת החוק  פ/4319, הצביעו 21 חברי כנסת ולא היו מתנגדים

הצעת החוק תועבר לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה ראשונה.

גיל שפר,
0 תגובות