"עסק חברתי" יוגדר בחוק

הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק החברות (תיקון - עסק חברתי), של חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת חברי הכנסת.

עסקים חברתיים (Social Enterprises) הם ארגונים העושים שימוש בפעילות עסקית לשם השגת מטרות חברתיות.

עסקים חברתיים מוקמים בדרך כלל על ידי ארגוני מגזר שלישי כדרך לקידום מטרותיהם החברתיות בדרכים שאינן נשענות על כספים פילנתרופיים, או על ידי יזמים עצמאיים בעלי חזון חברתי המבקשים לקדמו במסגרת פעילות השוק העסקי. ניתן לומר כי המאפיין המייחד עסק חברתי הוא המטרה החברתית העומדת ביסוד הקמתו והיא המטרה העיקרית לפעולתו לצד המטרה הפיננסית לפיה העסק יניב רווחים.

למחויבותו של העסק החברתי למטרותיו החברתיות יש בדרך כלל מחיר כלכלי המבדיל בין העסק החברתי ובין עסקים אחרים בשוק בו הוא פועל, כגון הוצאות הנובעות מהעסקת אוכלוסייה מוחלשת, או תפוקה נמוכה כתוצאה מהעסקת אוכלוסייה זו או פיתוח טכנולוגיה עבור שוק שאינו מספיק אטרקטיבי לאור גודלו או בשל  וחוסר יכולת לשלם. המחיר הכלכלי של מימוש המטרה החברתית משפיע על פעילותו השוטפת של עסק החברתי, על מידת רווחיותו ועל גיוס ההון הנחוץ לפעילותו.

הצעת החוק מציעה להגדיר מהו עסק חברתי ולקבוע עבורו מבנה תאגידי חדש ובו יקבעו כללים לאופן התנהלותו. עסק חברתי יציין עובדה זו לצד שמו.

 

ח"כ רועי פולקמן הסוד להון חברתי זה המפגש בין מגזר שלישי עסקי וממשלתי. בתפר שבין עסקי לחברתי נכנס החוק הזה. כל מי שעבד במגזר השלישי יודע כמה קשה לקיים עמותה. ההולם הולך למקום יש גם עסקים שהם על התפר, הם מכונים עסקים חברתיים. לא מעניין אותי רק הרווח אלא גם התשואה החברתית.

היום או שאתה עמותה או שאתה עסק. יכולים לבוא משקיעים שרוצים להקים עסק חברתי שיהיה בר קיימה ויכניס הכנסות.

כל עסק שמעסיק עובדים מיוחדים קורא לעצמו עסק חברתי. לפי החוק זה לא מספיק תהיה הגדרה תיתן העדפה במכרזים.

אנחנו רוצים גם לפצח את היכולת להביא הון ולהגדיל את מאגר המשקיעים החברתיים.

בהצעת החוק מעורבים שר האוצר, שרת המשפטים והצוותים שלהם. ראש רשות המיסים ואודי פרוור ופעילים רבים ונוספים. זה העתיד של העמותות במדינת ישראל.

בעד הצעת החוק הצביעו 21 חברי כנסת ולא היו מתנגדים.

הצעת החוק תועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה ראשונה.

לירן כהן,
0 תגובות