ייצוג לעצמאים במועצת המהנדסים

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון מס' 10) (הוספת נציג ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים למועצת ההנדסה והאדריכלות), של חברי הכנסת יואל חסון, שולי מועלם-רפאלי ויצחק וקנין.

מוצע להוסיף להרכב חברי המועצה נציג מטעם ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים, במקום נציג אחד של לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל.

כן מוצע כי אם ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים חדל לייצג את המספר הגדול ביותר של מהנדסים ואדריכלים בישראל, ימונה נציג של ארגון אחר, שלדעת השר מונה את מספר החברים הגדול ביותר של מהנדסים ואדריכלים.

ח"כ יואל חסון יוזם הצעת החוק בהכנה בוועדה נדע למצוא את האיזון המתאים בין כל הנוגעים לנושא.

ח"כ שולי מועלם רפאלי יוזמת הצעת החוק  אני מלווה את המאבק של האדריכלים הצעירים. זה מאבק משמעותי, שמשפיע  על הפנים של הבנייה בעתיד במדינת ישראל. אתם מודעים שאדריכליות המתחילות התמחות ויוצאות לחופשה כל מה שעשו לא נחשב להן?! רצינו שלתוך המועצה ייכנס גם נציג של הצעירים, ברור שבמועצה המביאה לידי ביטוי איזונים צריך לשמוע את הקול של הצעירים.

בעד הצעת החוק הצביעו 23 חברי כנסת ולא היו מתנגדים.

הצעת החוק תועבר לוועדת העבודה הרווחה והבריאות שתקבע את הוועדה שתדון  בהצעה להכנתה לקריאה שניה ושלישית.

כפיר אוחיון,
0 תגובות