יבואן בלעדי = קבוצת ריכוז

שר הכלכלה יגיש הצעה לתיקון חוק ההגבלים העסקיים, לפיו יושווה מעמדו של יבואן בלעדי לזה של קבוצת ריכוז, והממונה על ההגבלים תוכל להורות ליבואנים רשמיים על שורת צעדים שימנעו את הפגיעה בתחרות.

ד"ר חגית בולמש, שותפה וראש מחלקת הגבלים עסקיים במשרד פרל כהן: "הדיון במעמד היבואן הרשמי מול היבואן המקביל הוא דיון אחד מבין פעולות רבות שנבחנות על ידי משרד הכלכלה בנוגע להפיכתו של השוק הישראלי משוק מקומי לשוק בינלאומי פתוח. הבלעדיות שמעניקים יצרנים בינלאומיים למשווק אחד יוצרת ייחודיות לשוק הישראלי בהשוואה לשווקים בינלאומיים".

מזה מספר שנים מתקיים דיון ערכי עד כמה ראוי לשמור על ייחודיות השוק הישראלי והאם לפתוח את המסחר באופן רחב יותר ולהוריד מגבלות.

כך, לדוגמא, האינטרנט הוא אמצעי חשוב שנועד לאפשר לצרכן להתגבר על אותן מגבלות שמציבים שחקנים בשוק שמבקשים להמשיך ולהשתמש בגבולות פיזיים במקום ראיה של העולם כזירת מסחר בינלאומית. אתרים כגון אמזון, ebay, וזירות מסחר בינלאומיות הפחיתו את ההשפעות של הסכמי בלעדיות בעולם.

אוריין שמעוני,
0 תגובות