בעיריית נס ציונה החליטו להפקיר את התושבים?

עתירה: האם בעיריית נס ציונה החליטו להפקיר את התושבים לאימת הטילים ורעידות האדמה?

העותרים: הוועדה המקומית נס ציונה הוציאה תקנות דרקוניות המונעות ביצוע חיזוק מבנים בעיר.

את העתירה הגישו משרד עוה"ד יוזוק מלכין, בשם א.א רוטשטיין -  חברת בנייה העומדת מאחורי פרויקט בהיקף של 
חמישה בניינים של חיזוק מבנים בתמ"א 38 בעיר.

בעתירה נטען כי הוועדה המקומית נס ציונה העמידה דרישות המנוגדות לחוק ולפסקי דין קודמים, אשר מונעות למעשה כל 
קיום של פרויקט תמ"א 38 בעיר.

בין דרישות הוועדה: העמדת חנייה לא רק לדיירי הדירות החדשות בפרויקט – אלא גם לבעלי הדירות הישנות. כמו כן, אסר 
המהנדס על הקמת מתקני חנייה מסוג 'מכפילי חנייה' – כלומר חנייה בקומות – מטעמים של חזות העיר, מפגעי רעש, 
והטלת עלויות תחזוקה גבוהות, כביכול, על הדיירים.

לדבריו עו"ד יוזוק, החלטות העירייה לא נסמכות על שום חוות דעת מקצועית, מנוגדות באופן בוטה לפסיקה בנוגע למקרים 
דומים, נוגדות את ההקלות שניתנו ליזמי תמ"א 38 בחוק, וגוררות את דיירי הבניין לפתחה של רשות המסים – בשל חריגת 
ההשבחה מהוראות חוק התמ"א. לדבריו, מצוקת החנייה איננה נחלתה הבלעדית של העיר נס ציונה, ובכל העולם נהוגים 
מכפילי חנייה. "במעשיה חושפת העירייה את התושבים לסיכון חיים – במקרה של תקיפות טילים או רעידת אדמה, וחושפת 
את עצמה לתביעות של עשרות מיליוני שקלים במקרה אסון" טוען עוה"ד יוזוק.

העתירה הוגשה לאחר שבקשה להיתרים לביצוע חמישה פרויקטי תמ"א 38 בבניינים שונים בנס ציונה לא נדונו כלל. רק 
לאחר שהגישה החברה הקבלנית ערר לועדה המחוזית נודע לה עמדתו הנחרצת של מהנדס העיר, והתנאים הקשים שהוא 
מעמיד לכל דיירי הבניינים המעוניים לחזק אותם באמצעות פרויקטים של תמ"א 38. 

בעתירה המנהלית נגד החלטת הוועדה המקומית נטען, כי החלטת הוועדה למעשה מבטלת את האפשרות לבצע פרויקטי 
תמ"א בעיר, שכן ברוב המקרים לא ניתן לייצר חניות חדשות בכמות שתכלול הן את הדירות הקיימות והן את החדשות. 
העתירה נדונה בימים אלה בבית המשפט המחוזי בלוד.

דדי שי,
0 תגובות