"חשבון נפש בממסד המשפטי"

מבגין ועד ביבי: איך אפשר לנצח את הכוח שהדמוקרטיה נותנת לליכוד, לימין ולישראל השנייה? עם מערכת המשפט.

מהו חוסר יושר אינטלקטואלי? חוסר יושר אינטלקטואלי הוא למשל ניסיון להבין את מבול פרשות נתניהו אשתו ומקורביו שלא בקונטקסט ההיסטורי הרחב: כלומר מתוך הבנה שמדובר בעוד שלב במאבק בין 40 שנה - מהמהפך של בגין ב1977 עד ממשלת ביבי ב2017 – למזער את הנזק שגורמת הדמוקרטיה, היינו את העובדה המבהילה שבדמוקרטיה כל קול של כל אדם באשר הוא אזרח הוא בעל ערך שווה. אכן מזעזע.

אנו עדים אפוא לניסיון מוצלח לעקוף את עליית הימין הליכודי וישראל השנייה כולה על ידי ריקון כוחה של הדמוקרטיה המבאסת, חדי העין יבחינו במהלך שהחל בהעברת סמכויות המערכות הפוליטיות (כלומר מהציבור! שבוחר באופן דמוקרטי!) למערכת המשפט, המשיך בשימוש במערכת המשפט לריסוק פוליטיקאים שוברי (אי) שוויון ונטילת הכוח ממוקדי הכוח הציבוריים השונים (כגון השלטון המוניצפלי) שבהן הימין וישראל השנייה צברו יותר מידי כוח ומסתיים בכך שכל ראש ממשלה ואיש ציבור בישראל הופך לחשוד ולמעשה בריסוק המערכות הציבוריות והמערכת הדמוקרטית כולה ובייצוב מערכת המשפט (הבלתי נבחרת) כשולטת בישראל.

המאבק בשחיתות חשוב לנו באופן דרמטי אבל מה שמתרחש בישראל מזכיר את מאבק האינווסטיטורה הימי בניימי בין המדינה לבין הכנסייה (ששיאו בהליכה לקנוסה). כלומר לא מאבק ענייני בלבד, אלא משהו דרמטי הרבה יותר: מאבק בין מוקד כוח אלטרנטיבי שצובר כוח על ידי סדיקת כוחו של השלטון, במקרה זה לא שלטון קיסרי אלא שלטון דמוקרטי נבחר. נדמה שהגיע הזמן לחשבון נפש בממסד המשפטי. הוא חשוב לכולנו.

אבישי בן חיים,
0 תגובות