חוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - פגיעה נפשית כתוצאה מפגיעות איבה רבות ותכופות), של חבר הכנסת חיים ילין וקבוצת חברי הכנסת

מוצע להכיר גם באדם שנגרמה לו נכות נפשית כתוצאה מפגיעות איבה רבות ותכופות שאירעו במקום מגוריו כנפגע פעולת איבה.

שר העבודה הרווחה והבריאות חיים כץ ההצעה היא שגם נכות נפשית תוכר כנפגע פעולות איבה וגם אדם שלא נוכח או נפגע באופן ישיר יוכר כנפגש בפעיות איבה.  מאחר ולצערנו האירועים מתרחישם בכל הארץ היקף הנפגעים עשוי להיות מאוד רחב. אך מאחר ויש ממש בהצעת החוק, במידה והמציע יתחייב לקדם בתיאום עם המשרדים מבקש לתמוך.

בעד הצעת החוק הצביעו 37 חברי כנסת ו 3 חברי כנסת נמנעו

הצעת החוק תועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנתה לקריאה ראשונה

שירי דנון,
0 תגובות