הודעה מוקדמת לפיטורים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות (תיקון - הודעה מוקדמת במקרה של פטירת המעסיק או העובד), ל חברת הכנסת שולי מועלם רפאלי

מוצע לקבוע כי חובת ההודעה המוקדמת לא תחול במקרה של סיום יחסי עבודה בשל פטירת העובד או בשל פטירת המעסיק, אם היא גרמה לכך שהמשך ההעסקה הפך לבלתי אפשרי, ובלבד שלגבי עובד שגר עם המעסיק טרם פטירת המעסיק, תינתן שהות מספקת למציאת מגורים חלופיים.

ח"כ שולי מועלם יוזמת הצעת החוק הצעת החוק נועדה להקל על משפחות בעת פטירת יקיריהם. החוק לא קובע מה הדין בעניין פיצויים במקרה פטירה. משפחות שיקיריהן נפטר נדרשו לשלם לעובד המטפל דמי הודעה מוקדמת למרות שלא היו יכולים להודיע ולמות שעובד החל לעבוד במקום אחר. בוועדה נמצא את הדרך לשמור גם על זכויותיהם של העובדים שטיפלו בנפטר

בעד הצעת החוק הצביעו 45 חברי כנסת,  8 חברי כנסת התנגדו וחבר כנסת אחד נמנע

הצעת החוק תועבר לוועדת הכנסת שתקבע את הוועדה שתדון  בהצעה להכנתה לקריאה ראשונה

שרית כהן,
0 תגובות