השעייה עד 45 יום

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק מגבלות על השעיית עובדים בטרם הגשת כתב אישום, של חבר הכנסת דוד ביטן/

במצב הקיים היום אין הסדרה להשעייתם של עובדים אשר החל בעניינם הליך מקדמי של חקירה פלילית או שהוגש בעניינם כתב אישום, למעט בקרב עובדי המדינה. בהתאם לסמכות המוקנית למעסיקים, עובדים רבים מושעים מעבודתם רק בעקבות הודעה למעסיק על פתיחה בחקירה פלילית בעניינו של עובד וההחלטה להשעות את העובדים עם היוודע על זימונם לחקירה או קיומה של חקירה פלילית בעניינם פוגעת בזכויות יסוד חוקתיות בסיסיות וכן בחזקת החפות באופן לא מידתי ולא סביר. 

במקרים רבים, עובד שנחקר במשטרה או שמתקיימת חקירה פלילית בעניינו לא מורחק ממקום עבודתו ומחצרי המעסיק ולא נאסר עליו המשך העיסוק בתפקידו. כמו כן, גורמי החקירה במשטרה או בגופי חקירה אחרים לא מטילים על העובד מגבלות כלשהן. במצב זה, למרות העובדה שהעובד נחקר במשטרה או שמתקיימת חקירה פלילית בעניינו, אין כל חשש כי העובד מהווה סכנה כלשהי לעובדים, למקום העבודה או לציבור ועל כן לא מתקיימת כלל תכלית ההשעיה בעניינו.

מוצע להסדיר את הליכי השעייתו של עובד שקיימת סמכות להשעותו מכוח הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה העבודה שלו וליצור עקרונות מנחים אחידים לעניין זה. ההסדר המוצע אינו חל על שירות המדינה שם קיים הסדר ספציפי לעניין ההשעיה. מלבד בעבירות חמורות,

מוצע שעובד שטרם הוגש נגדו כתב אישום יושעה לתקופה שאינה עולה על 45 ימים. כמו כן נקבע הליך מוסדר להשעיה לאחר הגשת כתב אישום.

ח"כ דוד ביטן יוזם הצעת החוק אמר לכל אדם עומדות מצד אחד חזקת החפות ומצד שני המעביד רשאי להשעות לתקופה כמעט בלתי מוגבלת עד לגמר המשפט. בתקופה זו העובד מקבל חצי משכורת ואם הוא יוצא זכאי הוא מקבל זאת רטרואקטיבית. בפועל הציבור נפגע כי העובד מקבל שכר בלי לעבוד תקוה ארוכה.

השיטה הזו אפשרת למעביד לפרק ועדים, באמצעות השעיית עובד תקופה ארוכה. הצעת החוק לא תמנע השעיה במקרים בהם יש סיבה מיוחדת כמו אלימות, הטרדה מינית וגניבה.

הצעת החוק לא פוגעת מסמכות המשטרה לבקש תקופות השעיה בהתאם לשיקול דעתה.

לא כל חוק שעושים הוא תמיכה בשחיתות, החוקים צריכים לאזן בין האינטרסים של המעביד והעובד.

השר לאיכות הסביבה זאב אלקין הצעת החוק נועדה ליצור איזון בין המעסיק שהוא גוף ציבורי ובין חזקת החפות העומדת לכל עובד. פעמים רבות החקירה מסתיימת ללא כלום והעובד נענש ונפגע ללא אשמה ואת הנעשה אין להשיב.

בעד הצעת החוק הצביעו 51 חברי כנסת ו 15 חברי כנסת התנגדו

 הצעת החוק תועבר לוועדת הכנסת שתקבע את הוועדה שתדון  בהצעה להכנתה לקריאה ראשונה

 

שי טלמור,
0 תגובות