שינויים בחוק התכנון והבניה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - הסדרת תחזוקת העירוב), של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי וקבוצת חברי הכנסת

מוצע כי השר לשירותי דת, בהסכמת שר האוצר, יקבע הוראות בדבר הקמה ותחזוקה של עמודי עירוב, וכי לא יינתן היתר כמשמעותו בחוק התכנון והבנייה אלא אם כן העבודה או השימוש שבעדם מבוקש ההיתר מתאימים להוראות שקבע השר כאמור.

על פי הצעת החוק במסגרת תיק התשתיות שיימסר לקבלן יופיעו עמודי העירוב ובמידה והבנייה תפגע בעירוב, יצטרך הקבלן להציג מענה.

ח"כ מיכאל מלכיאלי יוזם הצעת החוק מדינת ישראל ממנת חלק מהתקנת עמודי העירוב באמצעות המועצות הדתיות. כל קבלן לפני תחילת הבנייה מקבל הסבר על התשתיות הנמצאות בשטח. עמודי העירוב אינם מופיעים בתיק התשתיות ולכן פוגעים בהם מבלי משים. הדבר גורם לשומרי השבת שלא יוכלו לצאת עם חפצים ותינוקות מהבית.

סגן שר האוצר יצחק כהן הצעת החוק חשובה ומתחשבת בציבור הגדול הדתי והמסורתי שומרי השבת

בעד הצעת החוק הצביעו 40 חברי כנסת, 14 חברי כנסת התנגדו וחבר כנסת אחד נמנע

הצעת החוק תועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנתה לקריאה ראשונה

גיל צח,
0 תגובות