סוף עידן הפקס במגזר הציבורי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק מתן שירות באמצעות דואר אלקטרוני, של חברת הכנסת שרן השכל.

מוצע לקבוע כי גופים ציבוריים המנויים בהצעת החוק ובהם :"רשות ציבורית" , מוסד רפואי, חברה ממשלתית, וכן עוסקים המנויים בחוק הגנת הצרכן שהינם;

בעל רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים
בעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד וכן בעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת
בעל רישיון כללי לשידורי כבלים לפי חוק התקשורת.
בעל רישיון לשידורי לוויין לפי חוק התקשורת.
בעל רישיון ספק גז
בעל רישיון ספק שירות חיוני
ספק מים
בעל רישיון מיוחד כהגדרתו בחוק התקשורת למתן שירותי גישה לאינטרנט
עוסק העושה עם צרכן עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה יחויבו לאפשר לציבור לפנות אליהם באמצעות דואר אלקטרוני.

גיל צח,
0 תגובות