"פסיקה כמעט חסרת תקדים"

בזמן שאנו ממתינים לפסיקת בית המשפט העליון ולשינוי חקיקה בנושא מזונות ילדים במשמורת משותפת, בתי המשפט אומרים את דברם.

קיבלנו את פסק דינו של כבוד השופט מוטי לוי מבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, בתיק בו יצגנו אב לשני ילדים, בן 4.5 ושמונה שנים, המקיים משמורת משותפת שווה עם האם.

השופט קיבל את כל הראיות שלנו ודחה את טענות האישה. האב משתכר פחות מן האם ונקבע כי הוא ישלם 630 ש"ח לילד לחודש דמי מזונות כולל מדור.

זו פסיקה כמעט חסרת תקדים, אבל הדרך לשוויון מהותי עדין ארוכה.

במבט על התמונה הכוללת של הפסיקה במדינת ישראל של שנת 2017, מדובר בפסיקה אמיצה וראויה. 

יעל גיל,
0 תגובות