"לא נאפשר פגיעה בימי החופשה"

יו"ר הסתדרות המורים יפה בן דוד ממשיכה ממשיכים להבהיר עמדה נחרצת.

היא אומרת: "היום יותר מתמיד ברור לכולם שלא נאפשר פגיעה בימי החופשה של ציבור עובדי ההוראה. הרחבת בית הספר של החופש הגדול הינה הפתרון היחיד שנסכים לו, שכן הוא נותן מענה למצוקת ההורים מבלי לפגוע בימי החופשה של עובדי ההוראה. נשמח להגיע להסכמות בדבר פתרון זה שהוצע על ידינו וזאת בתנאי שהאחריות על הפעלתו לא תוטל על מנהלי בית הספר ו/או עובדי ההוראה היקרים.

אני קוראת לפורום ההורים, הפסיקו את העיסוק בימי החופשות של עובדי ההוראה. השימוש הציני שאתם עושים בציבור עתיר זכויות זה, הנותן את כל כולו למען חינוך ילדיכם, הוא לא ראוי, לא מכבד ופוגע קשות במעמד המורה".

ליאור שמואלי,
0 תגובות