אבי גבאי סירב להקשיב

לפני כשנה וחצי החליטה המועצה לתכנון ובניה לאשר את המשך התכנון של בקעת ערד כמכרה פוספטים אחד ענק, בשטח של חצי תל אביב. החלטה התקבלה בעיקר בשל שקרים שנאמרו על ידי סמנכלית המשרד להגנת הסביבה, שהמכרה עומד בחוק אוויר נקי (הוא לא) ושלא צריך לעמוד בחוק אוויר נקי.

הדברים של אבי גבאי נכתבו אחרי שנפגשנו איתו. הפגישה הראשונה הייתה לפני הדיון במועצה הארצית. הצגנו בפניו שהסמנכלית של משרדו משקרת אבל לאחר שעזב את המשרד החליט השר החדש לבטל את כל הסיכומים של גבאי.

העובדה היא שהמכרה ממשיך להיות מתוכנן, על סמך שקרים שנאמרו במועצה הארצית שמר גבאי היה השר להגנת הסביבה!!!
שקרים שמר גבאי היה יכול למנוע אם היה מקשיב לציבור.

עמיר פרץ הקשיב, גלעד ארדן הקשיב. שניהם הגיעו למסקנות שהמכרה מסוכן לאדם ולסביבה ועמדת המשרד להגנת הסביבה הייתה להתנגד למכרה. 

אבי גבאי סירב להקשיב, סירב ללמוד את הנתונים, ואולי קיבל הוראה לתמוך במכרה. האם זה האיש שאתם רוצים שינהיג אתכם?

שרית עוקד,
0 תגובות