הצעת חוק להיטיב עם יישובים בפריפריה

ועדת הכספים אישרה לקריאה ראשונה, הצעת חוק שנועדה לתקן עיוותים, רובם זמניים, שנוצרו בעקבות אישור מפת הטבות המס ליישובים שאושרה בוועדה עצמה לפני כשנה וחצי ב- 24.11.15, ושנועדה לתת הטבות מס ליישובים בפריפריה על-מנת לעודד את התושבים באותם אזורים ולעודד הגירה חיובית לפריפריה. מדובר ברמות שונות של הטבות מס שניתנו בסה"כ ל- 403 יישובים, רשויות בצפון ובדרום, לאחר שנים רבות בהן לא היתה מפת הטבות רשמית ומאושרת ע"י הממשלות השונות. עד לאישור המפה החדשה, נהנו מהטבות המס 182 יישובים, וגם לא באופן קבוע אלא לסירוגין, כשבכל פעם ניתנות הטבות בעקבות לחצים כאלו ואחרים. המציאות הזו הובילה לעתירות לבג"צ שהודיע על הצורך לבטל כליל את הטבות המס ליישובים או לחילופין, לקבוע מפת הטבות ברורה שנסמכת על קריטריונים ברורים, שקופים ושוויוניים. לאחר שהממשלות השונות משכו ידיהן מעיסוק בסוגיה הנפיצה, רתם יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) את הוועדה לנושא ובסופו של דבר כאמור, אושרה מפה חדשה. המתווה החדש נכנס לתוקף ב- 1.1.16 ולמרות הבשורה שהיתה בו למאות יישובים קיימים ישובים בודדים שדווקא נפגעו, בין אם בגלל הורדת שיעור הטבת המס שנקבע להם במתווה החדש ובין אם בוטלה להן ההטבה לחלוטין. הצעת החוק הנוכחית, אותה יזמו יו"ר ועדת הכספים גפני ועוד חברי ועדה נוספים, באה לתקן את העיוותים שנוצרו, שכן גם אותם ישובים שנפגעו נמצאים בפריפריה, ולעיתים הם סמוכי גדר.

גפני פתח את הדיון הבוקר בסקירה אודות הטבות המס ליישובים: "החוק שקובע את ההטבות ליישובים  נעשה באמצעות הוועדה ובהסכמת האוצר שאף נעתר לבקשת ועדת הכספים והוסיף כסף לעניין, על-מנת למנוע פגיעה קשה ביישובים שנהנו מהטבות לאורך שנים ושבעקבות אישור מפת היישובים החדשה והכללת עוד למעלה מ- 200 יישובים נוספים, עשויים היו להיפגע מאוד וגם סך ההטבות היה קטן לכל היישובים כולם. אנו חברי ועדת הכספים, גיבשנו מתווה וזאת במקום הממשלה שלא עשתה דבר בעניין במשך למעלה מעשור ואף יותר מכך. קידמתי יחד עם החברים בוועדה את החוק, למרות האזהרות שקיבלתי מלא מעט שרים וגורמים שונים, שאל לי להתעסק עם בסוגיה הנפיצה הזו ואכן עשו הפגנות נגדי. אנשים חזקים במדינת ישראל באו אליי ואמרו לי למה לי להיכנס לזה. אבל לא נרתעתי ודחפתי לגיבוש מתווה חדש, כזה שיכול לעמוד במבחן בג"צ ובתמיכת כל חברי הוועדה. אפילו זכינו לשבחים מראשי הרשויות והיישובים".

גפני הוסיף: "למרות שהמתווה החדש שהושג הוא טוב, יש כמה ישובים שנפגעו כתוצאה משינוי הקריטריונים, אחד מהם כפר ורדים וגם כמה יישובים צמודי גדר בגבול הצפון. לגבי היישובים צמודי גדר, הנושא אמור היה להיות מתוקן באמצעות ה'מדד הפריפריאלי' שהלמ"ס היתה אמורה לפרסם עד ה- 1.1.17 שעד אז היו אמורות להיות בתוקף הוראות מעבר, שנועדו למנוע פגיעה ביישובים שנפגעו בעקבות שינוי הקריטריונים ועד כניסתו לתוקף של המדד החדש. במיוחד הדבר לגבי יישובים במועצה אזורית אשר, שחלקם סמוכי גדר בגבול הצפון, אך שטח המועצה מגיע עד לעמק יזרעאל ומה שאמור לאפשר לאותם יישובים צמודי גדר את ההטבה בשיעורים הגבוהים הינו המדד הפריפריאלי". גפני הביע תרעומת על העיכובים בפרסום המדד הפריפריאלי ואמר: "אני לא יודע אם הדבר נובע מרשלנות, מחוסר יכולת או מסיבה אחרת, אך העובדה שזה טרם פורסם, מחייבת אותנו לבצע תיקונים במסגרת הוראת שעה, כך שלא תהיה לנו בעיה עם בג"צ, כיוון שבמסגרת הוראת שעה אין שינוי במהות של המתווה, אלא תיקונים קלים לזמן קצוב, עד פרסום המדד שיתקן את העיוותים ממילא. לא מאריכים בשנתיים אלא בשנה, כי אחרת כבר נכנסים למהות ופוגעים בעיקרון, אבל היה כאן מחדל, ולכן לשנה אחת. אנחנו, כל חברי ועדת הכספים, מעריכים שלאחר פרסום המדד ממילא יפוצו אותם יישובים סמוכי גדר".

ח"כ איתן ברושי (המחנה הציוני): "החלטה נכונה יותר של הממשלה במקום הצורך בחקיקה מסורבלת, היתה צריכה להיות שיישוב שבטווח של 2 ק"מ מהגדר צריך ליהנות מ- 100% תשלום מלא ולא עוד. כך פועל משרד השיכון וזה מה שצריך להיות". ברושי הביע תרעומת קשה על התנגדות שגילו נציגי משרד המשפטים ואגף התקציבים במשרד האוצר להצעת החוק הנוכחית והוויכוחים ביניהם לבין חברי הוועדה ואמר: "הדיון הזה הזוי, ביום שמתפרסם ששוקלים מכת מנע בלבנון ומשקיעים בחומות ומיגון במאות מיליוני שקלים, אתם מתעקשים על כמה גרושים. לא יכול להיות שממשלה דנה בקבינט על מכה מקדימה ומשרד המשפטים בא לפה ומבקש להוריד הטבות ליישובים סמוכי גדר. צריך לקבוע עיקרן שקו עימות הוא קו העימות נקודה".

ח"כ יפעת שאשא-ביטון (כולנו) דיברה בעד הוראת השעה והצורך לחזק את כפר-ורדים מעבר לתיקונים לגבי יישובים סמוכי גדר: "צריך לחזק את כפר-ורדים, כי מי שיעזוב לא יעבור ליישובים אחרים בגליל, אלא יחזור למקומות מהם הוא בא. גם אם מדובר ביישוב יחסית מבוסס, עדיין מדובר ביישוב חשוב שתורם לכלכלת האזור. בנוסף, אם בודקים את המפה של הצבא, כפר-ורדים כן כפופים לאוגדה ונמצאים בקו עימות, ולא יתכן שהיישוב הזה ייצא מהמתווה"

שאשא-ביטון הוסיפה: "צריך להצמיד את הוראת השעה לתכנית לחיזוק הצפון, וכל עוד יש תכנית לחיזוק הצפון, כפר-ורדים צריך לקבל את ההטבה".       

ח"כ יצחק וקנין (ש"ס): "על חברי כנסת שהם חברי ועדת הכספים מוטלת אחריות רבה מאוד. בעבר הכניסו ישובים למפת הטבות המס הלא-רשמית, ללא כל קריטריונים וזה הוביל לעתירות לבג"צ. כאן מדובר במשהו אחר. עכשיו יש מתווה מסודר, אבל יש לדאוג לאותם יישובים שנפגעו לאחר שנים שקיבלו את הטבות המס ועתה או שהיא נלקחה מהם או שרמת ההטבה הופחתה דרסטית. חלקם יישובי גדר או סמוכים מאוד לגבול. אז אנחנו, חברי ועדת הכספים, הוצאנו את הערמונים מהאש במקום הממשלה ועכשיו אנחנו באים ואומרים – צריך לתקן עיוותים. במקרה הספציפי של אותם חמישה ישובים במטה אשר שהם ממש סמוכי גדר, המטרה היתה לא לפרוץ את כל הקריטריונים, אך ברור לי שאם מחר מתפרסם המדד הפריפריאלי הם בפנים וייהנו משיעורים גבוהים של ההטבה".

ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו) הביע תסכול מהתנגדויות להצעת החוק הנוכחית שנשמעו מפי אנשי משרד המשפטים והאוצר ואמר: "איפה רשות המיסים ומשרד המשפטים כשהממשלה לא עושה עבודתה ולאחר חודשים ארוכים בהם הלמ"ס נמנעת מלפרסם את המדד הפריפריאלי שעשוי לפתור את כל הסוגיה??! הממשלה לא עמדה בדרישות החוק, אז עכשיו נציגיה לא יכולים לבוא בטענות, כשפעם נוספת ועדת הכספים היא זו שלוקחת את המושכות ומתקנת עיוותים!".       

היועצת המשפטית לוועדת הכספים, עו"ד שגית אפיק, הסבירה את הצעת החוק: "ישוב שהיה זכאי ערב חקיקת החוק (המתווה החדש ויצא ממפת ההטבות בחקיקה החדשה, אך הסעיף של הוראת שעה בו קובע שימשיך לקבל את ההטבות במשך עוד שנה אחת עד סוף 2018.

בעניין כפר ורדים נקבע שתושבים חדשים ייהנו מההטבה באופן יחסי בהתאם לזמן כניסתו ליישוב, אך בפועל רשות המיסים לא נתנה לתושבים חדשים שהגיעו לכפר-ורדים את ההטבה בגלל סעיף שלא מאפשר לתת באופן יחסי ולכן בחקיקה כאן, אנחנו מתקנים את זה.  ישובים שירדו ברמת ההטבה למסלול הנמוך ביותר; הטבה 7%, גם ביחס אליהם מאריכים בשנה נוספת את התוספת של 2% שהם מקבלים, כך שיחול גם ב- 2018. תוספת שתמנע את הנפילה ממסלול מאוד גבוה למסלול נמוך. כמו-כן הם יקבלו תוספת של 24 אלף ₪ לתקרת השכר השנתית שמאפשרת קבלת ההטבה. מדובר ביישובים צמודי גדר שנפגעו. הוראות השעה משמשות כמתווך למעבר למצב הקבוע. הממשלה לא מילאה את מחויבותה לפרסם את המדד הפריפריאלי במועד. החקיקה הזו היא אילוץ מהצטברות של כמה עיוותים שבאמצעותה יתוקנו באופן זמני עד שיפורסם המדד האמור".      

אפיק אמרה עוד להצדקת הצעת החוק, כי "כוונת המחוקק לא קוימה ע"י רשות המיסים, כי התושבים באותם יישובים, כולל בכפר-ורדים כבר נפגעו פעם אחת, כשהוועדה קבעה הקריטריונים האלה שהם מבוססים שיהיה מדד פריפריאלי פר יישוב, וברגע שלא קיים לא הולכים לפי קריטריונים שהוועדה קבעה אלא אחרים ולכן בינתיים נדרש להאריך את הוראת השעה. הארכת הוראת השעה בשנה אחת לא משנה את הקריטריונים במהות וברגע שיהיה מדד הכל יחזור להתקיים בהתאם להוראות החוק".

ממש לפני ההצבעה על הצעת החוק, ביקש נציג אגף התקציבים במשרד האוצר, איליה כץ, להציג את העלויות הנובעות מאישור ההצעה: "מדובר באובדן הכנסות למדינה בהיקף של 110 מיליון ₪ ב- 2018".

את הצעת החוק יזמו חברי הכנסת: יו"ר ועדת הכספים, משה גפני (יהדות התורה), איל בן ראובן (המחנה הציוני), אורי מקלב (יהדות התורה), מיקי רוזנטל (המחנה הציוני), זהבה גלאון (מר"צ), יצחק וקנין (ש"ס), עודד פורר (ישראל ביתנו), מיקי לוי (יש עתיד), איתן ברושי (המחנה הציוני).

ראש מועצת כפר-ורדים, סיון יחיאלי, הודה ליו"ר ועדת הכספים גפני וכל חבריה על קידום הצעת החוק ועל הירתמות כל חברי הוועדה לטובת יישובו לאורך כל החודשים לקראת אישור מתווה הטבות המס וגם לאחריו.

גפני הודיע בסיכום, כי הוא דורש שהצעת החוק תוחזר לוועדת השרים לענייני חקיקה כבר בישיבתה הקרובה, בהתאם לסיכום שהיה עימה, כשאישרה את ההצעה לקריאה טרומית, וכי בכוונתו להביאה לאישור סופי עד סוף המושב הנוכחי. 

שגית לוי,
0 תגובות