מורה הוא המקצוע הכי חשוב

בארגון המורים העל-יסודיים אומרים שמורה הוא המקצוע הכי חשוב בישראל.

בארגון אומרים: "רוב מוחלט של אזרחי ישראל (72%), רואים בהוראה את המקצוע החשוב ביותר. המורים הם מעצבי דור העתיד של ישראל. האחריות המוטלת על המורים היא רבה, ובעזרתנו, ילדי ישראל מממשים את הפוטנציאל הרב הגלום בהם. את מה שמבינים רוב אזרחי ישראל, ראוי שיידעו גם הגורמים בשלטון שאחראים לתקצוב מערכת החינוך ותגמול המורים".

יעל קיים,
0 תגובות