קצבת שארים לסטודנטים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הביטוח הלאומי (הרחבת ההגדרה "ילד" לעניין ביטוח נפגעי עבודה), של חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי כנסת.

במסגרת תיקון מס' 156 לחוק הביטוח הלאומי, שנערך לפני כשנתיים, הורחבה הגדרת "ילד" לעניין קצבת שאירים, ונקבע כי בדומה לילד שלומד במוסד ללימודים על יסודיים ולא מלאו לו 20 שנה, גם ילד שלומד במוסד להשכלה גבוהה או שהוא תלמיד ישיבה, ייחשב כילד לעניין תוספות שניתנות עבור ילדים יתומים במסגרת קצבת שאירים, ובלבד שעומד בתנאים לקבלת קצבת שאירים.

לאחר התיקון האמור לחוק, התברר כי ישנם יתומים שאינם מקבלים קצבה מהמוסד לביטוח לאומי במסגרת קצבת שאירים אלא במסגרת קצבת נפגעי עבודה, ועל כן, הרחבת ההגדרה של "ילד" כפי שבוצעה בתיקון האמור, לא מספקת את הפתרון המתאים עבור אותם ילדים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה או בישיבות. מוצע כי לעניין קצבת נפגעי עבודה ייחשב לתלוי גם יתום שטרם מלאו לו 20 שנים והוא לומד במוסד חינוכי על תיכוני כהגדרתו בהצעת החוק.

בעד הצעת החוק הצביעו 30 חברי כנסת, וללא מתנגדים או נמנעים והיא תועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

 

דנה לוי,
0 תגובות