הצעת חוק שמירת הניקון

חוק שמירת הניקיון קובע כי ב"קרן לשמירת הניקיון" אשר הוקמה לפי החוק, ינוהל חשבון נפרד לכספים המתקבלים מהיטל ההטמנה. עוד קובע החוק, כי כספי החשבון הנפרד ישמשו לפיתוח, הקמה וייעול של אמצעים חלופיים להטמנת פסולת ועידוד השימוש בהם.

לצד מטרות אלה נקבעו בחוק כי ניתן להקצות מיתרת הכספים לטובת טיפול במפגעי פסולת והקמת תשתיות לטיפול בפסולת ברשויות המקומיות המשויכות לאשכולות 1 עד 5 לפי סיווג הלמ"ס.

לאור העובדה כי ברשויות החלשות ובמיוחד במגזר המיעוטים, כלל לא קיימת התשתית הבסיסית של אצירה, איסוף ופינוי של פסולת. הארכה של האפשרות להפנות את יתרת הכספים  תאפשר לרשויות המקומיות החלשות, לצמצם את הפער שביניהן לבין מרבית הרשויות המקומיות.

בהתאם לכך מוצע לקבוע, כי הוראת השעה בחוק שמירת הניקיון, העוסקת בייעוד כספי היטל הטמנה שהתקבלו בקרן שמירת הניקיון, למטרות של טיפול במפגעי פסולת והקמת תשתיות לטיפול בפסולת ברשויות המקומיות החלשות, תוארך בשלוש שנים נוספות - עד לתאריך 31 בדצמבר 2020. כן מוצע, כי החל מה-1 בינואר 2018, הכספים המיועדים למטרות האמורות יינתנו לרשויות המשויכות לאשכול סוציו-אקונומי 1-5, במקום המצב הקיים היום בו ניתנו הכספים לרשויות המשויכות לאשכול 1-4.

ח"כ יעל כהן פארן ישראל מפגרת אחרי כל העולם המערבי בעשרים שנה ואולי יותר. המטרה של הקרן להפחית את ההטמנה ולהביא למחזור. אבל בסופו של דבר נאגרו כספים שנים וחצים מיליארד. בגלל שלא מצליחים להפחית את ההטמנה, מפנים את ההר של הכסף למטרות נוספות וראויות. אבל זו לא המטרה ולכן יש להתנגד להצעת החוק.

יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה ח"כ דוד אמסלם התייחס לדבריה של ח"כ פארן ואמר כי האויב של הטוב הוא הטוב ביותר. בלי הסיפור של ההיטלים, כל הרשויות היו ממשיכות להטמין. המאגר הלך וגדל וטוב שהחולט לסייע לרשויות החלשות בטיפול באשפה. החלוקה שהגענו אליה; שני שליש נאגר במתקני הקצה לטיפול באשפה ושליש מיועד לתמיכה ברשויות החלשות. לחברי הכנסת הערבים שהתנגדו להצעת החוק אמר: אם הייתם ברמת סוציו 5 – לא הייתם מתנגדים.. אתם מתנגדים רק בשל העובדה שהרשויות של הערבים הם ברמה 1-4 "

הצעת החוק אושרה בתמיכתם של 40 חברי כנסת. להצעת החוק היו 17 מתנגדים. ההסתייגויות להצעת החוק נדחו.

 

שגית לוי,
0 תגובות