מה דורש תפעול מאגר?

תפעול של מאגר, מה הוא דורש?

במהלך ההפקה מנוטרים מספר משתנים לתפעול שוטף ולתכנון פיתוח עתידי, ובהם:

• נפח והרכב הנפט/גז והמים המופקים מהמאגר.

• לחץ וטמפרטורה בתחתית הבאר, בראשה ובמקומות שונים במערך ההפקה.

נתוני ההפקה משמשים בין השאר לכיול המודל ה"דינמי", שבתורו מאפשר עדכון של תחזיות ההפקה, ושיפור של אומדן המשאבים במאגר (נפח הנפט/גז).

עדכון המודלים בונה את תחזית הפיתוח הנוסף בשדה: קדיחת בארות חדשות, ו/או הקמת מתקנים חדשים.

האם אפשר להאיץ את פעולות המאגר? או במילים אחרות לנקוט בפעילות אקטיבית חיצונית כלשהי כדי למקסם את תהליך ההפקה.

הפיתוח הבסיסי/ראשוני של שדה נפט-גז מבוסס על ניצול של הפרשי הלחץ הטבעיים בין המאגר ופני השטח. "המרצה" היא שם שניתן לפעולות שתכליתן למקסם את הפוטנציאל הכלכלי של ההפקה מהמאגר. בישראל לא נעשות פעולות כאלה, אך במקומות שונים בעולם אלה הן פעולות מקובלות ונפוצות.

פעולות שנעשות על מנת להאיץ כמו: הזרקה של מים לשולי המאגר, ובכך לייצר "דחיפה" (sweep) של הנפט/גז אל הבארות המפיקות בכדי לשמר את הלחץ במאגר, או הזרקה של חומרים ממסים (דוגמת דו-תחמוצת הפחמן) בכדי ליצור שינוי תכונות סלע המאגר או על ידי הזרקה של נוזלים בלחץ גבוה הסודקים את הסלע (fracking) בכדי להאיץ את קצב ההפקה. ניתן אף לשנות את תכונות נוזלי המאגר על ידי חימום ו/או הזרקה של חומרים המתמוססים בנפט/גז.

פעולות ההמרצה מעלות את פוטנציאל מיצוי הנפט/גז במאגר (recovery factor) בעשרות אחוזים. חשוב עם זאת לזכור שבאמצעים הקיימים היום, עדיין נותר נפט-גז רב במאגר, שלא ניתן להפיקו.

איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל,
0 תגובות