מודעות פיננסית של תלמידים?

תכנית חדשה של משרד החינוך: הגברת המודעות הפיננסית בקרב התלמידים.

ממשרד החינוך נמסר שמערכת החינוך, בשיתוף הפיקוח על הבנקים, תקיים חודש מודעות פיננסית במהלך נובמבר 2017, במסגרתו יועברו שיעורים בכיתות ט' בכל רחבי הארץ.

הפעילות הפיננסית תתקיים בין התאריכים 29.11.17 – 29.10.17, במסגרתה יועברו שיעורים במאות כיתות ט' ברחבי הארץ.

ממשרד החינוך נמסר שפעילות זו הינה ראשונה מסוגה בפריסה ארצית, ומטרתה הגברת המודעות הפיננסית של בני הנוער, והקניית כלים פרקטיים בהתנהלותם הבנקאית, לקידום עצמאותם ורווחתם הפיננסית של הנערים, בגיל בו הם מורשים לפתוח לראשונה חשבון בנק.

לפעילות שותפים גם המערכת הבנקאית, איגוד הבנקים, פורום ועדי ההורים היישוביים ומועצת התלמידים והנוער הארצית.

גיל שפר,
0 תגובות