"חצי אמת גרועה משקר"

במשך שעה וחצי ישבתי ושטחתי את משנתי המדינית בצורה עמוקה ומנומקת ואז באה תהילה פרידמן ורוצה לרקוד מה יפית על חשבוני גם כשאין הרקדה מסודרת...

היא מעוותת בחמש שורות את מה שאמרתי שעה וחצי ואז אני צריך להוכיח שאין לי אחות...

אז מה כן אמרתי?

אכן, אמרתי שלדעתי יש כאן שתי שאיפות לאומיות סותרות שלא יכולות לדור בכפיפה אחת, אמרתי שהגיע הזמן להכריע את הסכסוך הזה כדי לא להמשיך לנהל אותו עוד מאה שנה, אמרתי שהדרך לעשות את זה היא להציב בפני הערבים שלוש חלופות (הרוצה להשלים ישלים, הרוצה ללכת ילך והרוצה להילחם ילחם). החלופה השלישית היא מלחמה. מי שחושב להישאר כאן מבלי לזנוח את שאיפתו הלאומית ויחתור כל הזמן תחת זכות הקיום של מדינת ישראל ימצא צה"ל נחוש שינצח אותו בעזרת ה'.

ואז באה השאלה הקנטרנית של פרידמן על החשש שנשים וילדים יהרגו במלחמה. אמרתי שבמלחמה כמו במלחמה נפגעים גם חפים מפשע. זה לא טוב, משתדלים להימנע מזה, אבל לפעמים זה קורה וזה לא הופך את המלחמה לפחות צודקת ופחות מוסרית.

פייק ניוז מהסוג הנחות ביותר. העיקר שלעיתונאים יהיה במה להתעסק ופרידמן תתפס כדתיה מוסרית ונאורה שמתנערת מחשוך וקיצוני כמוני...

שמח שהפכתי לאישיו שמי שרוצה להתפרסם יכול לעשות את זה על הגב שלי...

בצלאל סמוטריץ',
0 תגובות