מה תעזור זעקת חיילים וקצינים?

עומד דובר "שוברים שתיקה", מספר לעולם שהיכה פלשתיני עצור, וכל מי שהיה שם, כל חיילי המחלקה, המ"פ, כולם, אומרים: שקר. פשוט שקר גס. המצאה מוחלטת. לא היה ולא נברא.

אבל מה תעזור זעקתם של החיילים והקצינים?

הרי העדות השיקרית הזו כבר מתורגמת ומופצת בעולם ששמח להאמין להכפשות על צה"ל ומדינת ישראל.

ח"כ יאיר לפיד,
0 תגובות