מה חשיבות דירוג האשראי?

סוכנות הדירוג הבינלאומית פיץ' אישררה את דירוג האשראי של ישראל ברמה של A+ עם תחזית יציבה.

דירוג האשראי מתבצע על ידי חברות המתמחות בניתוח כלכלי של חברות ומדינות ומתבצע בעיקר בהקשר של הערכת יכולת לפרוע איגרות חוב. מנקודת המבט של משקיע. הדירוג נקבע כל ידי פרמטרים כמו: התחייבויות, תחזיות צמיחה, רווחים והתנהלות כלכלית.

בפרסום נכתב כי "נציגי החברה מציינים כי פיתוח נוסף של משק הגז יספק תמיכה נוספת למאזן החיצוני של ישראל", ונציגי חברת הדירוג הבינלאומית פיץ' קושרים בין אישור מתווה הגז ופיתוח מאגר לוויתן לתרומתם לשיפור מצבה הכלכלי של ישראל.

מאיגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל נמסר כי ניתן לראות כי בשנים האחרונות בכל דוח של חברת דירוג האשראי מציינים קשר הדוק בין פיתוח משק הגז והפוטנציאל הטמון בו לבין מתן דרוג אשראי גבוה לישראל.

דור מוסקל,
0 תגובות