מעוניינים לתרום לעמותות שונות?

מעוניינים לתרום לעמותות שונות?

באפשרותכם לבדוק באתר רשות המסים, האם העמותה שאתם מעוניינים לתרום לה אכן מוכרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות ותרומה לה תאפשר לכם ליהנות מזיכוי ממס, שאתם חייבים בו באותה השנה.

לפי סעיף 46 לפקודה, תרומה למוסד ציבורי מאושר בשנת 2017 בסכום העולה על 180 ₪ מקנה זיכוי ממס בשיעור של 35% מסכום התרומה (עד לתקרה של 9,184,000 ₪).

למידע על מוסדות ציבור לעניין תרומות: https://www.misim.gov.il/gmtrumot/startPage1.aspx


 

אוריין שמעוני,
0 תגובות