חוק חדש: והדרת פני זקן

לאחרונה אישרה הכנסת את חוק האזרחים הוותיקים, הקובע כי שירות ציבורי הניתן לפי תור, למעט תור שההמתנה בו היא ברכב או תור שנקבע בתיאום מראש, יינתן לאזרח ותיק שגילו 80 ומעלה, לפי בקשתו, בלא המתנה בתור.

לפי החוק, אזרחים ותיקים שגילם 80 ומעלה לא יצטרכו להמתין בתור בדואר, בקולנוע, בתיאטרון, במוזיאון, בספרייה, בתחבורה הציבורית, באתרים לאומיים, במרכולים, בבנקים ובקניונים, אך יהיה עליהם לעמוד בתור בבתי-חולים, במרפאות-חוץ, בקופות-חולים ובכל מקום שהשירות הציבורי ניתן בו בהזמנה מראש.

החוק מסייג וקובע כי אדם עם מוגבלות הזכאי לקדימות בתור לפי דין (בהתאם להוראות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1988), יהיה קודם בתור לאזרח שגילו 80 ומעלה. 

שי טלמור,
0 תגובות