"חוק V15" אושר

הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט בראשות ח"כ יואב קיש (הליכוד) אישרה היום (ב') את הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - הגדרת גוף פעיל בבחירות)  ("חוק V15") לקריאה שנייה ושלישית.

על פי הצעת החוק שאושרה בוועדה, תוטל חובת התארגנות ודיווח, וכן הגבלות על תרומות, על אזרח או קבוצת אזרחים שמעוניינים לבצע פעילות בחירות, שלא דרך מפלגה או גוף הקשור לסיעה, בהתאם למדרגות שנקבעו.

לפי הצעת החוק, פעילות בחירות מוגדרת: יצירת מאגר מידע ובו פרטים מזהים של בוחרים לצד מידע בדבר כוונות ההצבעה שלהם, הסעת בוחרים ביום הבחירות שלא לפי חוק ושלא בתמורה מלאה לשם הבטחת הצבעתם, פנייה ישירה לבוחרים להצביע בעד או נגד רשימה מסוימת וכן תעמולה באמצעות מודעות פרסום שמטרתה לקרוא להצביע בעד או נגד רשימת מועמדים.

הצעת החוק קובעת שלוש מדרגות לגיוס תרומות ופעילות בחירות: עד לסכום של 100 אלף ש' - לא תחול כל הגבלה. בין סכום של 100 אלף ש' ועד ל-400 אלף ש' - תחול חובת רישום אצל מבקר המדינה והגבלת תרומות. ואילו פעילות מעל סכום של 400 אלף ש' תחייב התאגדות ומינוי רו"ח ותחיל הגבלה חמורה יותר על גובה התרומות.  

כמו כן נקבע כי תותר קבלת תרומות מחו"ל, אך רק עד שליש מסך התרומות, כשסך התרומות הכולל לא יעלה על 600 אלף ש'.

יוזם החוק, יו"ר הוועדה ח"כ יואב קיש אמר בתגובה לאישור הצעת החוק בוועדה: "V15 הפסידו בבחירות ב-2015, 'דרכנו' יפסידו ב-2019".

0 תגובות