הרחבת הגדרת ילד לנפגעי עבודה

הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הרחבת הגדרת ילד לעניין קצבת נפגעי עבודה), של חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת

מוצע כי לעניין קצבת נפגעי עבודה ייחשבו לתלויים גם יתומים בני 18 עד 20 שנים, שלומדים במוסד חינוכי כמוגדר לעניין זכאות ילד לקצבת שאירים. 

בדברי ההסבר נכתב: "במסגרת תיקון שנערך לפני כשנתיים בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (חוק סגל) הורחבה הגדרת "ילד" לעניין זכאות לתוספת לקצבת שארים, ונקבע כי בדומה לילד שלומד במוסד ללימודים על יסודיים ולא מלאו לו 20 שנה, גם ילד שלומד במוסד להשכלה גבוהה או שהוא תלמיד ישיבה, ייחשב כילד לעניין תוספת שניתנות עבור ילדים יתומים במסגרת קצבת שארים. לאחר תיקון החוק התברר כי ישנם יתומים שאינם מקבלים קצבה מהמוסד לביטוח לאומי במסגרת קצבת שארים אלא במסגרת קצבת נפגעי עבודה ועל כן הרחבת הזכאות עד לגיל 20 עבור ילדים שלומדים במוסדות אלו.

מוצע לתקן את העיוות ולקבוע כי גם עבור יתומים בני 18-20, שלומדים במוסדות אלו וההורה האלמן או האלמנה מקבלים קצבת נפגעי עבודה, יינתנו תוספות כפי שניתן עבור ילדים שמקבלים קצבת שארים. כדי לא להפלות בין היתומים, מוצע לקבוע כי תחולת תיקון זה תהיה מיום תחולת תיקון הגדרת ילד יתום לעניין קצבת שארים (תיקון 156)."

ח"כ גפני: "התברר לאחרונה שמישהו שאביו נהרג בתאונת עבודה לא כלול בחוק, ומסתבר שיש סיטואציה שלא שמנו אליה לב כשחוקקנו את החוק ואנחנו באים לתקן את זה."

37 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הכנסת.

0 תגובות