יועלה המס על גז טבעי לתחבורה

וועדת הכספים של הכנסת תדון בקרוב בהצעה להעלות את המס על גז טבעי לתחבורה (בלו) ביותר מפי 100.

באיגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל אומרים שאישור ההצעה יוביל לכך שמחיר הגז מתוך העלות הסופית לצרכן יהיה בערך 10%.

באיגוד אומרים שמדובר במס שאם יוטל יביא לכך שכנראה לא תפותח בישראל תחבורה העושה שימוש בגז טבעי, הנקי משמעותית בפליטות המזהמים לעומת דלקים שמקורם בנפט.

אוריין שמעוני,
0 תגובות