"הצבעתי נגד הקואליציה"

בשבוע שעבר פעלתי על פי מצפוני והצבעתי בעד הצעת החוק שלי לאי הפללת צרכני קנאביס, הצבעתי בעד המאבק שניהלתי בשנה וחצי האחרונות ונגד המשמעת הקואליציונית.

חבר הכנסת דוד ביטן חשב שבאמצעות איומים יכריח אותי להצביע נגד הצעת חוק שלי (!) ואבגוד בציבור ענק המייחל לשינוי.

אז לא.

כעת, כצפוי, דוד ביטן מוציא לפועל שורה של צעדי ענישה כנגדי, ומדיח אותי מכל הוועדות בהן אני חברה, צעדים אלו מחלישים את מעמד חברי הכנסת והוועדות, אפילו יותר ממצבם העגום היום. שלא יהיה לכם ספק, צעדי ענישה אלו נועדו לסתימת פיות והפיכת חברי הכנסת לחותמות גומי רופסים.

החלטה זו של יו"ר הקואליציה, יותר מאשר היא מעידה על זילות בחברי הכנסת, בכנסת ובמוסדותיה, מעידה על איבוד עשתונות ואיבוד שליטה מצידו. נראה כי בעייני יו"ר הקואליציה הכל משמשים כלי שרת לטובת "סגירת פינות פוליטיות" והצגת מפגן כוח מופרז.

איני מתחרטת על החלטתי, איני לוקחת אותה בחזרה. אמשיך לפעול על פי צו מצפוני ולשרת את הציבור מבלי להתחשב בסנקציות כאלה ואחרות.

ח"כ שרן השכל,
0 תגובות