"תכנית תחבורתית ללא תכנית עבודה"

ועדת המשנה לעניינים אזרחיים וביטחוניים ביו"ש, בראשות ח"כ מוטי יוגב (הבית היהודי(, קיימה דיון מעקב נוסף בסוגיית הכבישים והמעברים ביו"ש. ישראל אפריאט, קמ"ט תחבורה במנהל האזרחי, ואיתן טי, מנהל תחום תקציבי פיתוח במשרד התחבורה, הציגו לוועדה את התכנית התחבורתית המקיפה ליו"ש שאושרה ע"י שר התחבורה. 

אפריאט אמר על התכנית כי היא מנפצת שתי תקרות זכוכית שהיו קיימות לגבי יו"ש – האחת היא יציאה למגה פרויקטים בחומש הקרוב, והשנייה היא יצירת מלאי תכנוני לעתיד, כאשר נערך הליך רחב של הסדרת תב"עות שיאפשרו את הפרויקטים העתידיים. טי סקר את הפרויקטים השונים, וביניהם, מעבר קלנדיה, כביש הטבעת המזרחית, כביש המנהרות ועוד, אך הדגיש כי בניגוד לגליל ולנגב, שם הועברו תקציבים על פי החלטת ממשלה, הרי שכן מדובר בתכנית אסטרטגית של השר, שטרם הוקצו לה תקציבים מסודרים למימוש, ומה שמתבצע כבר עתה זה מתוך תקציבים שהמשרד הפנה בתוך עצמו.

אל"מ עופר הינדי, ראש מנהלת 'קשת צבעים', משרד הביטחון: "ביו"ש סדר העדיפות לא נובע רק מתנועות בכביש ועומסים, אלא גם מצרכים ביטחוניים, וחייבת להיות ראייה אינטגרטיבית. אם רוצים לשנות את המציאות ברמה המיידית, חייבם לקדם את השיקוע של קלנדיה ואת פתיחת הטבעת המזרחית בהקדם, כי הם יובילו לשיפור של 48% בעומס בכביש אדם - חיזמה לפי המחקרים של משרד התחבורה ובתוך שנתיים נהיה במציאות אחרת".

ח"כ יוגב סיכם את הדיון ואמר:  "אני מצטט את מה שכתב משרד התחבורה בעצמו במצגת: כבישי יהודה ושומרון מאופיינים בתנועה ערה לכל אורך שעות היממה של כלי רכב ישראלים ופלסטיניים. במקומות רבים, רמת התשתית אינה ברמה מספקת, דבר המביא לסיכון חיי אדם, לעומס רב בכניסות לירושלים ולרמת שירות נמוכה לנהגים".

"הפערים הם גדולים וברורים לכולם. יש להודות על ההתקדמות, אבל הוצגה תכנית תחבורתית, ללא תכנית עבודה. בלי תקציבים ובלי סדר עדיפויות ולוחות זמנים אי אפשר להתייחס לזה כתכנית עבודה לביצוע. אני דורש לראות תכנית עבודה בדיון המעקב הבא שנקיים בעוד שלושה חודשים".

שגית לוי,
0 תגובות