שביתות בבתי החולים ובתי הספר

כל מערכת הבריאות מושבתת היום בעקבות רצח האחות טובה קררו.

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן הודיע כי כל מערכת הבריאות ברחבי המדינה תושבת בין השעות 08:00 ל-10:00 בבוקר, בעקבות הרצח הטרגי של האחות המסורה טובה קררו.

השביתה באה לאות הזדהות עם כל אנשי מערכת הבריאות שעושים לילות כימים למען החולים ובני משפחותיהם ברחבי הארץ.

מההסתדרות נמסר שהשביתה היא בתיאום ועל דעתם של יו"ר ההסתדרות האחיות אילנה כהן, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי ויו"ר ארגון עובדי שירותי בריאות כללית פרוספר בן חמו.

לא רק מערכת הבריאות שובתת - גם בתי הספר העל יסודיים.

מהסתדרות המורים נמסר שבשבועות האחרונים הם עדים לגל אלימות שפוגע בעובדי ההוראה. במקום שייעצר, גל האלימות הזה מתגבר והופך לנחשול, שלא זוכה למענה מצד המערכת שתפקידה להגן על עובדי ההוראה בישראל.

בשל התגברות גל האלימות כלפי מורים מחד גיסא, וחוסר ההתייחסות והעשייה של שר החינוך הם מפעילים את סכסוך העבודה שהוכרז בנדון.

היום יושבתו הלימודים בכל מערכת החינוך העל יסודית בין השעות 10:00-8:00 בבוקר.

הלימודים יחלו בשעה 10:00, כאשר המורים מתבקשים לקיים שיחות עם התלמידים בנושא האלימות בכלל והאלימות נגד ציבור המורים בפרט. 

מהסתדרות המורים נמסר שעל מפעילי בתי הספר בחינוך ההתיישבותי להיערך לכך שההסעות תתבצענה בהתאם לשעה 10:00, שעת תחילת הלימודים.

יו"ר הסתדרות המורים רן ארז מסר ששארגון המורים מבקש להביע את הזדהותו עם השבתת מערכת הבריאות עקב הרצח המזעזע של האחות בקופת החולים.

0 תגובות