הסתיים המשבר במשרד החוץ

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן והממונה על השכר במשרד האוצר, ערן יעקב, הגיעו להסכמות להסדרת מבנה שכרם של הדיפלומטים בשירות החוץ ובנציגויות ישראל בחו"ל ומודל עדכונו. במהלך הלילה נוהל מו"מ בהובלת יעקב וניסנקורן ובשיתוף עם ועד עובדי משרד החוץ בראשות חנן גודר.

המודל כולל בין היתר מנגנון של התאמה ליוקר המחייה במדינות השירות ועידוד שירות במדינות מורכבות, לצד תוספות שכר ותוספות ותק מהן ייהנו העובדים. במקביל להסכמות בדבר מודל השכר, נסללה הדרך לרפורמה במס החל על שכר המשרתים בחו"ל ותחיל עליהם את כללי המס הנהוגים לגבי עובדים בישראל. המנגנון צפוי לשפר בפועל את שכר הנטו של השליחים.

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, בירך את הצדדים ואמר כי: "העובדות והעובדים שמקדישים את חייהם לייצוג המדינה בזירה הבינלאומית, תוך הקרבה אישית משמעותית, ראויים לתגמול הולם עבור שליחותם. ההסכם מעגן מנגנון עדכון מודרני, שמציב את ישראל בשורה אחת עם מדינות מפותחות אחרות ביחס לשכר דיפלומטים. אני רוצה להודות מקרב לב לממונה על השכר, ערן יעקב, על כך שפעל בשיתוף פעולה מתוך הכרה בחשיבות תרומתם של השליחים. ברכות שלוחות גם לחברי ועד עובדי משרד החוץ, בראשות חנן גודר".

חנן גודר, יו"ר ועד עובדי משרד החוץ: "הצלחנו לעצור עוול של שנים בשיתוף עם ההסתדרות ולעצור את שחיקת השכר הבלתי נסבלת של עובדי שירות החוץ. זו היא אבן דרך ראשונה במאבק על שיפור תנאיהם של מי שעוסקים לילות כימים בשמירה על האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל. אני מבקש להודות ליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ולמנכ"ל משרד החוץ יובל רותם על המעורבות בקידום ההסכם"

0 תגובות