שדה תעופה יוקם בעין שמר

הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק שדה התעופה דב הוז של חבר הכנסת איציק שמולי וקבוצת חברי הכנסת.

מוצע לקבוע ששדה התעופה דב הוז יוסיף לשמש כשדה תעופה לתעופה אזרחית ושרשות שדות התעופה תמשיך לתת בו שירותים לתעופה אזרחית בהתאם לצו שנקבע לפי חוק רשות שדות התעופה. כן, מוצע לקבוע כי לאחר ששר הביטחון יאשר כי שדה התעופה דב הוז אינו משמש עוד לתעופה צבאית, שר התחבורה והבטיחות בדרכים יקבע מועד להפסקת פעילות התעופה האזרחית של שדה התעופה, ובלבד שהמועד יהיה לא מאוחר מ-90 ימים מיום מתן האישור האמור. 

בדברי ההסבר נכתב: "על פי החלטת ממשלה מס' 2392 הפעילות הצבאית בשדה דב אמורה להיפסק בחודש ינואר 2019. נוכח זאת שעל אף החלטת הממשלה טרם קודמה הקמת שדה תעופה בעין שמר, אין מקום להקדים את הפסקת פעילות התעופה האזרחית בשדה דב לפני הפסקת הפעילות הצבאית. הצעת חוק זו חוק באה לעגן את מעמד שדה התעופה דב הוז והמשך פעולתו כשדה תעופה אזרחי, עד להפסקת הפעילות הצבאית בשדה התעופה."

ח"כ שמולי: "בחודשים האחרונים אנחנו מנסים לקדם כאן את הצעת החוק שאומרת דבר פשוט, כל עוד השדה הצבאי ממשיך לפעול אין שום היגיון לפנות את השדה האזרחי. אי אפשר לגזור על הציבור ועל העיר אילת והערבה גזירה שלא ניתן לעמוד בה. המשמעות האדירה והרת האסון של סגירת שדה דוב ללא שנמצאה חלופה רואיה מהווה גזר דין מוות על העיר אילת ועל תושביה. ברור שהדה הזה משמש צינור החמצן העיקרי של העיר. התיירות, הכלכלה הצרכים הבריאותיים והצרכים הרפואיים יפגעו."

יו"ר הקואליציה דוד ביטן אמר: "אני לא מוכן להמתין יותר לא לוועדת שרים ולא לבג"צ ולכן אנחנו מצביעים על החוק בלי ועדת שרים"

15 תמכו בהצעה ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הפנים.

דדי שי,
0 תגובות