הערות לפרשת הרב לוינשטיין

שמונה הערות בשלהי פרשת הרב לוינשטיין:

1. הקשקשת הפסבדו-אקדמית על "ההדתה בצה"ל" הצליחה להסתיר מאתנו את המציאות הפשוטה: המטכ"ל היום יותר חילוני מאשר בימי בן-גוריון. בין 17 אלופי צה"ל אין אפילו חובש כיפה אחד. אז לפחות היה הרב גורן. שיעור הדתיים בין הלוחמים עלה מאוד, שיעורם בקצונה הזוטרה גבוה להפליא, אבל הפיקוד העליון נותר על טהרת החילוניות.

2. כיוון שאין לי נטייה לחשיבה קונספירטיבית, וגם לא לחשיבה פוקויאנית שרואה בכל מקום כוח ודיכוי, אני לא חושב שמפקדי צה"ל בולמים בזדון את קידומם של קצינים דתיים. זה פשוט ייקח זמן. אך בינתיים כדאי למפקדים הבכירים לתת דעתם לכך שלפחות מבחינה זו הם מנותקים מחייליהם.

3. אף שיש מחבריי שחושדים בזה, מפקדי צה"ל לא באמת הציבו את ערך השוויון כמטרת-העל של צה"ל, במקום הניצחון במלחמה. אבל בהשפעת הרקע האישי שלהם, וגם בהשפעת ארגונים חיצוניים העורכים השתלמויות לבכירי צה"ל, הפרשנות הכי קיצונית לערך השוויון הפכה בעיניהם שקופה, מובנת מאליה. הם איבדו את ההבנה שהפרשנות הזו שנויה במחלוקת עמוקה בציבור הישראלי, וגם בין חייליהם. ולכן הם שוב ושוב גוררים את צה"ל למחלוקות ציבוריות מיותרות.

4. על כך יש להוסיף את המדיניות הלעומתית של דובר צה"ל כנגד הדתיים, מדיניות שלדעתי גם היא קשורה ברקע האישי של החיילים הצעירים שמאיישים את היחידה הזו. בוא נאמר שלא רבים מהם גדלו בקדומים.

5. התוצאה היא בעיה כפולה. ראשית, בשנים האחרונות נהיה יותר ויותר קשה לחיילים דתיים לשרת בצה"ל. פקודת "השילוב הראוי", שהסדירה יחסי גברים ונשים בצבא ונכתבה בידי ועדה מאוזנת, הוחלפה בפקודה חדשה, שהוכתבה לצה"ל בידי ארגונים פרוגרסיביים קיצוניים. הנהלים החדשים מערבבים נשים וגברים באופן שפוגע ביכולתם של חיילים דתיים לשמור על אורח חייהם ההלכתי. כולל התנהלות שערורייתית בבה"ד 1. ואגב, גם חיילות דתיות, שצה"ל כל כך רוצה, מתלוננות על זה בדיוק.

6. הבעיה השנייה היא שגם בלי קשר להתעלמות הגורפת מאורח חייהם וערכיהם של חיילים דתיים, נראה שצה"ל דוחף באינטנסיביות חיילות ליחידות שדה קרביות, למרות העדויות על הבעיות הצבאיות שהמהלך הזה גורם. הכנסת מקצרת עוד ועוד את שירות הגברים, צה"ל מחליף עוד ועוד חיילים ביחידות שדה בחיילות, ולא בטוח שנעשתה המחשבה האסטרטגית על המשמעויות של המהלך הזה. תמיד היו חיילות בצה"ל, וכנראה תמיד יהיו, ותרומתן חשובה. אבל לא בכל מקום.

7. רבנים שנפגשו בנושא הזה עם מפקדים בכירים מאוד מעידים שהפגישות הללו לא חוללו שום שינוי. הבטחות לא קוימו, מכשולים לא הוסרו, תקלות לא תוקנו. נראה כאילו צה"ל נדבק כאן באיזו קונספציה משובשת, ופשוט לא מוכן להקשיב לשום טיעון אחר. וכשצה"ל נתפס להקצנה החילונית-הנאורה, ופשוט לא מוכן להקשיב, זה באופן טבעי עושה אותנו מרירים.

8. את כל הדברים הללו אנשים רבים, ביניהם אני, אומרים וכותבים כבר מזמן. אף אחד לא מוכן להקשיב לנו, עד שקם הרב יגאל ומדבר מאוד לא יפה, ואז פתאום מקשיבים. הרב יגאל גם העליב וגם טעה (למרבה השמחה, גם התנצל), ואני חושש שהוא גרם נזק רב לענייננו. אך יש משהו מתסכל בכך שנושא כה חשוב עולה לסדר היום רק כשמישהו מדבר בסגנון כזה.

הרב חיים נבון,
0 תגובות