שיפור תנאי העסקה במעברי הגבול

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי והממונה על השכר במשרד האוצר ערן יעקב חתמו על הסכם קיבוצי חדש שבמסגרתו טבלת שכר היסוד של עובדי מעברי הגבול תעודכן ב-10% לרבות תוספת רטרואקטיבית שתשולם לעובדים בגין כל שנת 2016 .

ההסכם גם הסדיר מענק "מעברי גבול" וזכאותם של העובדים לגמול מנהל בדומה לעובדי מנהל בשירות המדינה.

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן אמר: "עובדי מעברי הגבול ממלאים במסירות תפקיד משמעותי וראויים לתגמול הולם על עבודתם. אני רוצה להודות ליו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי ולמועצת העובדים בראשות שני שבתוב, שפעלו בנחישות על מנת להביא בשורה אמיתית לעובדים".

0 תגובות