אושר תיקון דיני המכרזים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל של חבר הכנסת דוד ביטן. להצעה זו הוצמדה הצעה דומה של ח"כ נחמן שי.

מוצע לעדכן את המטרות הציבוריות לצורך דיני המכרזים, לגביהן יוכלו להתקשר משרדי הממשלה, יחידות הסמך שלהן ומוסדות להשכלה גבוהה עם המוסדות הלאומיים - ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית לארץ ישראל בפטור ממכרז.

בדברי ההסבר נכתב: "להסתדרות הציונית העולמית ולסוכנות היהודית לארץ-ישראל מעמד מיוחד לפי חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, תשי"ג-1952.ממשלת ישראל חתמה בשנת 1979 על אמנה עם ההסתדרות הציונית העולמית ועל אמנה עם הסוכנות היהודית, בהן פורטו תפקידיו של כל גוף, כפי שהיו באותה עת. במשך השנים מאז שנחתמו האמנות, התפתחו והשתנו הצרכים הציבוריים בישראל ובעם היהודי, ולכן התרחבו תחומי הפעילות של הממשלה והמוסדות הלאומיים האמורים גם לתחומים שאינם כלולים במפורש באמנות, על מנת לתת מענה לצרכים והאתגרים החדשים של מדינת ישראל והעם היהודי. מוסדות לאומיים אלה רכשו במשך השנים מיומנות רבה בביצוע המשימות הללו, ויצרו תשתית ארגונית המסוגלת להיענות בתוך זמן קצר לאתגרים השונים והמשתנים מעת לעת, עימם מתמודדים מדינת ישראל והעם היהודי.

לכן מוצע לעדכן את המטרות הציבוריות לגביהן יוכלו להתקשר משרדי הממשלה, יחידות הסמך שלהן ומוסדות להשכלה גבוהה עם המוסדות הלאומיים האמורים, בהתאם לצרכי הציבור המשתנים, ומבלי שיהא צורך בכל פעם לשנות את האמנות שנחתמו בין הצדדים."

ח"כ ביטן: "הפטור קיים כבר שנים אבל הוא לא תואם את המטרות שלא עודכנו במשך שנים, והדבר מצריך פרשנות כל פעם. הגשנו את ההצעה כדי לעדכן את המטרות."

ח"כ שי: "ההצעה מיועדת ליצור גשר לא פוליטי. הכוונה היא לשמר את המצב הקיים שעכשיו מאתגרים אותו. יש לגופים האלה ללא ספק בסיס ידע והם כלים שעומדים מאחוריהם עשרות שנים של פעילות בעם היהודי ולא הייתי רוצה להפריט אותם."

49 תמכו 19 התנגדו אחד נמנע וההצעה תועבר לוועדת הכנסת שתכריע היכן יהיה המשך הדיון.

0 תגובות