התאמות לסטודנטית לאחר לידה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק זכויות הסטודנט של חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי וקבוצת חברי הכנסת.

סעיף 19ב לחוק זכויות הסטודנט קובע כי מוסד יקבע הוראות בדבר התאמות לסטודנטים עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או אומנה. מוצע לקבוע כי התאמות כאמור יכללו היעדרות בתקופה הסמוכה לאחר הלידה ובלבד שלא תפחת משמונה שבועות וכן כי יינתן מועד בחינה מיוחד בתום הסמסטר או בסמוך לו, אם תקופת ההיעדרות חלה בתקופת הבחינות.

בדברי ההסבר נכתב: "סטודנטיות אשר יולדות במהלך תקופת לימודיהן נאלצות להפסיד זמן לימודים בשל הצורך לטפל בתינוק הנולד. חשיבותן של התקופות האמורות, הן עבור התינוק והן עבור האם, כבר הוכרו בחוק במקרה של נשים עובדות, אולם כיום, אין הסדרה אחידה של מוסדות הלימוד האקדמיים בנוגע להיעדרות של סטודנטיות וההחלטה נתונה למוסד עצמו.

לעיתים קרובות, היעדרות שכזו משמעותה דחיית שנת לימודים כולה, והארכת הלימודים בשנה נוספת על ההוצאות הנוספות הכרוכות בכך. בשל כך, סטודנטיות רבות נאלצות לוותר על תקופת שמירת ההיריון או תקופת ההסתגלות שלאחר הלידה על מנת לעמוד בדרישות המוסד האקדמי."

ח"כ מועלם רפאלי: "מטרת ההצעה היא ליצור התאמות כדי להנגיש את הלימודים האקדמאיים לנשים צעירות שיולדות, מבלי לפגוע במקצועיות האקדמית."

31 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הכנסת שתכריע היכן יהיה המשך הדיון.

0 תגובות